Olasılığa Giriş ödev proje yapılır. Mühendislik ve sosyal bilimler öğrencilerine olasılığa giriş dersi hakkında ödev soru proje konularında yardımcı olmaktayız. Olasılık dersi hem mühendislik hem de sosyal bilimler öğrencilerine olasılık dersi ve olasılık ile ilgili konularda ingilizce ve türkçe destek vermekteyiz. Olasılık dersi için yardım almak isteyenler hem Türkiye, Kıbrıs’tan hem de ülke dışından Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan gelmektedir. Tüm öğrencilere ingilizce ve türkçe olarak yardımcı olmaktayız.

Olasılık , olasılık ödev, olasılık proje, olasılık makale, olasılık sunum, olasılık essay, olasılık homework, ödev merkezi, proje merkezi

Derste işlenen konular

 • Olasılık: Örneklem Uzayı, olay, ayrık olaylar, olasılık aksiyomları, sayma teknikleri
 • Koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes Kuralı
 • Rassal Değişkenler: Ayrık ve sürekli r.d., olasılık kütle ve yoğunluk fonksiyonları
 • Rassal değişkenlerin fonksiyonları, bileşik dağılan r.d.’ler
 • Beklenen değer, varyans, kovaryans, MArkov ve Chebyshev eşitsizlikleri, Büyük sayıların zayıf kuramı
 • Ayrık ve sürekli dağılımlar, Bernoulli, Binomial, Geometrik, hipergeometrik, negatif binom
 • Poisson, Uniform, Normal, Üstel ve Ki-Kare Dağılımları
 • Örneklem Uzayı: Örneklem ortalaması, varyansı, mod, medyan ve histogramı.
 • Normal popülasyondan örneklem, t- ve F-Dağılımları, sonlu popülasyondan örneklem alma.
 • Parametre tahmini: Nokta tahmini, maximum likelihood, normal dağılımdan gelen ortalam ve varyans için güven aralığı,
 • Mean square error, Bayesian estimator
 • Hipotez testleri, hata tipleri, kritik değer, testin gücü,
 • Normal popülasyondan gelen ortalam ve varyansla ilgili testler
 • Basit lineer regresyon ve korelasyon
Olasılığa Giriş
Share
WhatsApp'tan yazın