Staj defteri

Staj defteri doldurmada yardımcı olmaktayız. Staj yapan ancak defter hazırlama, defter doldurma konusunda danışmanlık almak isteyen öğrencilere yardımcı olmaktayız. Örneklerle nasıl hazırlanır, defter nasıl doldurulur bu konuda destek almak isteyenlere yardımcı olunur. Staj Defteri Hazırlanır İnşaat Mühendisliği Şantiye İnşaat Mühendisliği

Uygulamalı İşletme ve Toplum

Uygulamalı İşletme ve Toplum dersi ödev proje yapılır, lisan, yüksek lisans, master öğrencilerine akademik destek olarak ödev yapılır, proje hazırlanır, makale yazılır, essay yazılır, assignment, homework, take home exam çalışmalarınız ingilizce ve türkçe hazırlanır. Uygulamalı İşletme ve Toplum dersi ile

İşletme Yönetiminin İlkeleri

İşletme Yönetiminin İlkeleri dersi ödev proje yapılır, işletme yönetiminin ilkeleri dersini endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, işletme , ekonomi, ,iktisat bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından zorunlu olarak alınmaktadır bunun yanında bazı öğrenciler tarafından da seçmeli ders olarak verilir. Tüm çalışmalar ingilizce

Envanter yönetimi kontrolü

Envanter yönetimi kontrolü dersi ödev proje yapılır, Envanter yönetimi kontrolü ödevi, projesi, makalesi, essay çalışmalarınızı yapmaktayız. Envanter yönetimi dersi genelde endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, işletme, ekonomi ve muhasebe bölümlerinde gösterilen temel derslerden biridir, envanter yönetimi dersi özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde

Finans mühendisliği

Finans mühendisliği dersi ödev proje yapılır. Finans mühendisliği dersi özellikle endüstri mühendisliği başta olmak üzere diğer mühendislik bölümü öğrencileri tarafından da alınmaktadır. Finans mühendisliği dersi için verilen ödev proje essay makale homework taleplerimiz ingilizce ve türkçe olarak yapılıp teslim edilir.

Çizelgelemeye giriş

[metaslider id=2507] Çizelgelemeye giriş dersi ödev proje yapılır, lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki öğrencilere ödev, soru, proje, sunum, makale, assignment, homework, take home exam çalışmalarını ingilizce ve türkçe yapmaktayız. Çizelgelemeye giriş dersi endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, işletme, ekonomi, iktisat öğrencilerine verilen

Bilgisayarla bütünleşik imalat otomasyon

[metaslider id=2507] Bilgisayarla bütünleşik imalat otomasyon dersi ödev proje yapılır , lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine ödev, soru, proje, sunum, makale, homework, assignment, take home exam çalışmalarını ingilizce ve türkçe yapmaktayız. Bilgisayarla bütünleşik imalat otomasyon dersi endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, işletme,

Ergonomi insan faktörleri mühendisliği

Ergonomi insan faktörleri mühendisliği dersi ödev proje yapılır, lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine ödev yapılır, proje hazırlanır, sunum yapılır, assignment, homework, assignment, take home exam ödevlerinde yardımcı olmaktayız. Ergonomi insan faktörleri mühendisliği dersi başta endüstri mühendisliği öğrencileri, işletme mühendisliği yanında,

Karar analizi

Karar analizi dersi ödev proje tez hazırlama yapılır, karar analizi dersi alan endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, ekonomi, işletme, iktisat bölümlerinde zorunlu verilen derslerden biridir. Tüm akademik çalışmalarınız ödev, soru, proje, sunum, assignment, homework, take home exam çalışmalarınız ingilizce ve türkçe

Mühendislik proje yönetimi

Mühendislik proje yönetimi dersi ödev proje yapılır. Mühendislik öğrencilerine verilen proje yönetimi dersi özellikle endüstri mühendisliği başta olmak üzere, işletme mühendisliği ve diğer mühendislik öğrencilerine verilen zorunlu temel derslerden biridir. Mühendislik proje yönetimi dersi alan özel üniversite ve devlet üniversitesi öğrencilerine

Teknoloji innovasyonu

Teknoloji innovasyonu dersi ödev proje yapılır, lisans, yüksek lisans ve master düzeyinde teknoloji innovasyonu dersi başta endüstri mühendisliği olmak üzere , işletme mühendisliği, işletme, ekonomi, iktisat bölümlerinde zorunlu verilen derslerden biridir, Teknoloji innovasyonu dersi ile ilgili ödev, soru, proje, sunum, assignment,

Share
WhatsApp'tan yazın