Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

Olasılığa giriş ödev yapılır

Olasılığa giriş dersi ödev proje yapılır, lisans ve yüksek lisans düzeyinde olasılığa giriş dersi ile ilgili verilen ödev proje soru makale essay homework take home exam çalışmalarınız ingilizce  ve türkçe yapılır. Olasılığa giriş dersi mühendislik fakülteleri başta olmak üzere, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, sosyal bilimler dersinde de ekonomi, işletme, muhasebe tüm bölümlerde zorunlu verilen temel derslerden biridir. Olasılığa giriş dersi ile ilgili tüm akademik çalışmalarınız ingilizce ve türkçe olarak yapılır.

Olasılığa giriş , olasılığa giriş ödev, olasılığa giriş proje, olasılığa giriş makale, olasılığa giriş sunum, endüstri mühendisliği, olasılığa giriş essay, olasılığa giriş homework, ödev merkezi, proje merkezi

 

 • Derste anlatılan konular
 • Örnek Uzay, Olaylar, Olasılık Aksiyomları
 • Topla Olasılık Yasası, Koşullu Olasılık, Bağımsız Olaylar, Bayes teoremi
 • Kesikli Rassal Değişkenler
 • Kesikli Dağılımlar
 • Beklenen Değer
 • Sürekli Rassal Değişkenler
 • Sürekli Dağılımlar
 • Sürekli Dağılımlar
 • Birleşik Olasılık Dağılımı
 • Normal Dağılım & Merkezi Limit Teoremi
 • İstatistiğe Giriş ve Temel Kavramlar
 • Merkezi Eğilim Ölçüleri
 • Merkezi Değişkenlik Ölçüleri
 • İstatistiki Verilerin Hazırlanması ve Sunulması: Tablolar ve Grafikler
 • Olasılığa Giriş ve Temel Kavramlar Olasılık Kuralları
 • İki Değişkenli Olasılık, Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımlarına Giriş
 • Ortak Dağılımlı Kesikli Rassal Değişkenler, Kesikli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları
 • Sürekli Rassal Değişkenler ve Bunların Olasılık Dağılımlarına Giriş
 • Sürekli Rassal Değişkenlerin Beklenen Değerleri ve Ortak Dağılımlı Sürekli Rassal Değişkenler
 • Normal Dağılım, Binom Dağılımının Normal Yakınsaması ve Üstel Dağılım
 • Basit Regresyon: Korelasyon Analizi, Doğrusal Regresyon Modeli
 • Birkaç Anakütle Ortalamasının Karşılaştırılması, Tek Yönlü Varyans Çözümlemesi
 • Zaman Serilerinin Analizi

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
31 Ekim 2015
336 kez görüntülendi
Share

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
close-link
WhatsApp'tan yazın