Algoritmalara giriş ödev yapılır, lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki öğrencilere algoritmalara giriş dersi ile alakalı ödev, soru, proje, makale, essay , sunum , assignment, homework çalışmalarınız ingilizce ve türkçe olarak yapıp teslim etmekteyiz. Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, işletme, ekonomi, iktisat ve diğer mühendislik öğrencilerine zorunlu ya da seçmeli derslerden biri olan algoritma dersi için verilen tüm akademik çalışmalarınızda ingilizce ve türkçe desteği sunmaktayız.

Algoritmalara giriş ödev yaptırma

Algoritmalara giriş , Algoritmalara giriş ödev, Algoritmalara giriş proje, Algoritmalara giriş makale, Algoritmalara giriş sunum, endüstri mühendisliği, Algoritmalara giriş essay, Algoritmalara giriş homework, ödev merkezi, proje merkezi

 

 • Derste işlenen konular
 • Giriş: Ölçeklenebilirlik ve büyüme. Logaritmik, doğrusal, polinom ve üssel büyüme. Efektif algoritma nedir?
 • Soyut veri yapıları, veri tiplerinin aksiyomatik özellikleri, asimtot gösterimine giriş.
 • İkili arama, yapısal özyinelmeli, sıralama, basit algoritma analizi.
 • Üretici özyinelemeleli sıralamalar (yığın, hızlı, birleştirici), gerçeklemeleri ve basit başarım analizleri.
 • Üretici özyinelemeleli sıralamalar (yığın, hızlı, birleştirici),gerçeklemeleri ve basit başarım analizleri (devam). Sıradışı sıralama algoritmeları, kova, taban ve dışsal sıralama.
 • Özdizgisel analiz. Özdizgi ilişkilerinin çözümü. Kuyruk ve yığıt soyut veri yapıları ve çeşitli gerçeklemeleri.
 • Algoritmalara giriş ödev yapılır
 • Böl ve yönet algoritmalari için ana teorem. Teoremin çeşitli böl ve yönet algoritmalarına uygulanması.
 • Listeler, çift bağlı listeler, halka kuyruklar, öncelikli kuyruklar
 • Ağaçlar. İkili arama ağaçları. Baist ikili ağaç arama algoritması.
 • Dengeli ikili ağaçlar. Kırmızı-Siyah ve AVL ağaçları. Bu ağaç tiplerinin üst limitlerinin analiz ispatı.
 • B Ağaçları, ilmekli ağaçlar ve diğer sıradışı ağaç türleri.
 • Hash tabloları. Açık adresli ve bağlı hashleme. Hash fonksiyonlarının oluşturulması. Hash fonksiyonları ve çakışmaların analizi.
 • Çift hashleme. Olasılıksal hashleme. Sabit anahtar kümeleri üzerinde mükemmel hashleme.
Algoritmalara giriş
WhatsApp'tan yazın