Teknoloji innovasyonu dersi ödev proje yapılır, lisans, yüksek lisans ve master düzeyinde teknoloji innovasyonu dersi başta endüstri mühendisliği olmak üzere , işletme mühendisliği, işletme, ekonomi, iktisat bölümlerinde zorunlu verilen derslerden biridir, Teknoloji innovasyonu dersi ile ilgili ödev, soru, proje, sunum, assignment, homework, take home exam çalışmalarınız yapılır.

Teknoloji innovasyonu , teknoloji innovasyonu ödev, teknoloji innovasyonu proje, teknoloji innovasyonu makale, teknoloji innovasyonu sunum, endüstri mühendisliği, teknoloji innovasyonu essay, teknoloji innovasyonu homework, ödev merkezi, proje merkezi , Teknoloji innovasyonu dersi ödev proje yapılır

Derste işlenen konular

 • İnovasyon, yaratıcılık, keşif ve tasarım arasındaki farklılıkları
 • Yaratıcı problem çözme yöntemlerini
 • İşletmelerde inovasyon kültürünün nasıl oluşturabileceğini
 • İnovasyon süreçlerini tasarlamak ve yönetmek
 • Vaka çalışmaları aracılığıyla inovasyonu
 • İnovasyona Genel Bakış : İnovasyon nedir, ne değildir?
 • İnovasyonun Tarihi : İnovasyon / Yaratıcılık / Dizayn ve Keşif
 • İnovasyon Türleri – Artımsal ve Radikal İnovasyon
 • İnovasyon Türleri – Yapısal ve Pazar İnovasyonu
 • İnovasyon Türleri – Operasyonel / Süreç İnovasyonu
 • İnovasyon Türleri – Kategori İnovasyonu
 • Teknoloji innovasyonu dersi ödev proje yapılır
 • İnovasyon Türleri – İş Modeli İnovasyonu
 • İnovasyon Süreçlerinin Oluşturulması
 • İnovasyon Süreçlerinin Oluşturulması – Öneri Sistemi
 • İnovasyon Kültürünün Oluşturulması
 • İnovasyon Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Mavi Okyanus Yaklaşımı
 • Mavi Okyanus Yaklaşımı – Örnek Uygulama
Teknoloji innovasyonu
WhatsApp'tan yazın