Finans mühendisliği dersi ödev proje yapılır. Finans mühendisliği dersi özellikle endüstri mühendisliği başta olmak üzere diğer mühendislik bölümü öğrencileri tarafından da alınmaktadır. Finans mühendisliği dersi için verilen ödev proje essay makale homework taleplerimiz ingilizce ve türkçe olarak yapılıp teslim edilir.

Finans mühendisliği , Finans mühendisliği ödev, Finans mühendisliği proje, Finans mühendisliği makale, Finans mühendisliği sunum, Finans mühendisliği essay, Finans mühendisliği homework, ödev merkezi, proje merkezi

Derste işlenen konular

 • Finansal Yönetim fonksiyonları, işletmelerin hukuki yapıları, ortaklık şekilleri, organizasyon içinde finansal fonksiyonun yeri.İşletmelerin amaçları(kar maksimizasyonu, değer maksimizasyonu)
 • FinansalAnaliz: Amacı ve önemi. Finansal analizde kullanılan tablolar, analizde kullanılan teknikler.
 • Oran analizleri
 • Oran analizleri yöntemiyle proforma bilanço tablosunun hazırlanması. Egzersizler
 • Finansal Planlama ve Kontrol. Planlama süreci, Yatırım ve finansman stratejilerinin belirlenmesi ve koordinasyonu. Tahminler. satış tahmini, üretim ve satın alma tahminleri, makro ekonomiği kapsayan tahminler ve bunların sonucunda sağlanan proforma bilanço ve gelir tablosu ve nakit bütçesi
 • Egzersizler ve ara dönem sınava hazırlık Uygulama
  Ara sınav
 • Başabaş ve Kaldıraç Analizleri. Sabit maliyetten kaynaklanan Faaliyet Kaldıracı, Finansal Kaldıraç.
 • Bileşik Kaldıraç.
 • Birden fazla mal ve hizmet üretimi durumunda Başa Baş Analizi.Doğrusal olmayan Başa Baş Analizi
 • Paranın zaman değeri. Basit faiz, bileşik faiz, nominal ve efektif faiz, anuiteler, eşit taksitli ödemelerin bugünkü değeri. Eşit taksitli ödemelerin gelecekteki değerleri.
 • Finansal analizin temel anahtarı: İndirgenmiş nakit akımı. Proje değerlendirme. İç karlılık oranı
 • Finans mühendisliği araçları: Baz menkul kıymetler, türev menkul kıymetler. Factoring, Forfaiting,
 • Vadeli işlemler (futures, forwards),Döviz kuru kotasyonları, Swaps (değiş-tokuş),Opsiyonlar. Hedging
Finans mühendisliği
WhatsApp'tan yazın