Karar analizi dersi ödev proje tez hazırlama yapılır, karar analizi dersi alan endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, ekonomi, işletme, iktisat bölümlerinde zorunlu verilen derslerden biridir. Tüm akademik çalışmalarınız ödev, soru, proje, sunum, assignment, homework, take home exam çalışmalarınız ingilizce ve türkçe yapılır.

Derste işlenen konular

 • yönetsel ve mühendislik karar verme problemlerini modelleme
 • farklı çözüm yöntemi türlerini ayırt edebilme
 • karar verme problemlerini çözme ödev hazırlama
 • karar vermede analitik düşünce yöntemlerini öğrenme
 • hangi durumda hangi yöntemin kullanılması gerektiğini anlama
 • Karar analizi (Belirsizlik ve risk altında karar verme)
 • Karar analizi(Fayda, karar ağaçları ve etki diyagramları)
 • Grup karar verme proje hazırlama
 • Çok kriterli karar verme
 • Çok kriterli karar vermede (ÇKKV) temel yöntemler
 • Karar analizi dersi ödev proje yapılır
 • ÇKKV’de karar modeli oluşturma
 • ÇKKV’de problem analizi (SAW, WP, TOPSIS)
 • Analitik hiyerarşi süreci, vaka analizi
 • Analitik ağ süreci, yazılımlar
 • Karar çerçeveleme ve bilişsel eylemsizlik
 • Senaryo planlama tez hazırlama
 • Sunum hazırlama
 • Karar analizi dersi ödev proje yapılır

 

 • Karar analizi ile ilgili aramalar
  karar analizi ders notları
  karar ağacı örnek sorular
  karar teorisi proje konusu
  karar teorisi pdf
  karar verme teknikleri tez konusu
  karar verme teknikleri pdf
  sayısal karar verme yöntemleri pdf
  hurwicz kriteri
Karar analizi
Share
WhatsApp'tan yazın