Sözleşme sorumluluk hukuku dersi ödev proje tez makale sunum yapılır, lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine hukuk ödevi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktayız. Özel üniversite, devlet üniversitesi öğrencisi olup da hukuk fakültesinde okuyan tüm öğrencilere ödev, soru, proje, vaka, dava, olay, makale, sunum, assignment, homework, take home exam, tez hakkında yardımcı olmaktayız. Sözleşme sorumluluk hukuku dersi hakkında öğrencilere akademik destek vermekteyiz.
Hukuk çalışmalarını yapan ekibimiz hukuk mezunu, yüksek lisans, doktora eğitimi alan akademisyen ekipten oluşmaktadır, tüm çalışmalarınız hem ingilizce hem de Türkçe olarak çalışmalarınız yapılır, zamanında teslim edilir. Akademik çalışmaları yaparken prensiplerimiz, kısa sürede teslim, gizlilik, uygun hesaplı olması şeklinde özetleyebiliriz. Tüm akademik çalışmalarınız kısa süre içinde yapılır.

 • Haftalık işlenen konular
 • Culpa in Cotrahendo kavramı ve benzer kavramlarla karşılaştırılması, hile ve culpa in contrahendo
  Fiili sözleşme ilişkileri ve culpa in contrahendo, ön sözleşme ve culpa in contrahendo
  Culpa in contrahendo kavramının tarihsel gelişimi
  Culpa in contrahendo kavramının tarihsel gelişimi
  Hukuki niteliği (sözleşme kuramı)
  Hukuki niteliği (haksız fiil kuramı)
  Hukuki niteliği (karma kuramlar eleştirisi ve klasik kuramlar dışında hukuki niteliğin değerlendirilmesi)
  Güven sorumluluğu
  Ara sınav
  Genel koşulları
  Özel koşulları
  Hüküm ve sonuçları (tazminat yükümlülüğü)
  Yardımcı kişilerin neden olduğu zararlardan sorumluluk
  Culpa in contahendo’nun diğer sorumluluk nedenleriyle yarışması
  Genel Sınav
  Genel Sınav
Bu yazıyı okuyun  Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği

 

Sözleşme sorumluluk hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın