Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

Ceza hukuku ödev proje tez hazırlama için akademik danışmanlık verilir.

Ceza hukuku dersi ödev proje tez makale sunum yapılır, lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine hukuk ödevi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktayız. Özel üniversite, devlet üniversitesi öğrencisi olup da hukuk fakültesinde okuyan tüm öğrencilere ödev, soru, proje, vaka, dava, olay, makale, sunum, assignment, homework, take home exam, tez hakkında yardımcı olmaktayız. Ceza hukuku dersi hakkında öğrencilere akademik destek vermekteyiz.

Ceza hukuku ödev proje tez hazırlama

Ceza hukuku öğrencilerine akademik destek verilir.

Dersin Amacı
Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Derste işlenen haftalık konular

 • Genel Olarak Ceza Hukuku Kavramı, Ceza Hukukunun Konusu
 • Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi ,Ceza Hukukunun Kaynakları, Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu
 • ( Kanunilik İlkesi), Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu
 • Ceza Kanunlarının Uygulama Alanı(Zaman Bakımından Uygulanması, Yer Bakımından Uygulanması),
 • Suçluların Geri Verilmesi
 • Suç Genel Teorisi Kavramı, Genel Olarak Suç Kavramı, Genel Olarak Suçun Unsurları, Suçun Unsurları
 • dışında Kalan Kavramlar
 • Genel Olarak Tipiklik Kavramı, Fiil Kavramı, Hareketin Önemi ve Sayısı, Hareket Yeteneği
 • Genel Olarak Netice Kavramı, Neticeye Göre Suçların Ayrımı
 • Nedensellik Bağı Kavramı, Nedensellik Bağını açıklayan Teoriler, İhmal ve Nedensellik Bağı
 • Hukuka Aykırılık Kavramı, İçeriği, Kapsamı ve Hukuka Özel Aykırılık, Hukuka Uygunluk Nedenleri
 • Kavramı, Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özelliği, Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma, Hukuka
 • Uygunluk Nedenlerinin Gruplandırılması
 • Kanun Hükmünü Yerine Getirme, Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme
 • Meşru Savunma
 • Zorunluluk Hali, Hakkın Kullanılması
 • Mağdurun Rızası, Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
22 Kasım 2015
1.075 kez görüntülendi
Share

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
close-link
WhatsApp'tan yazın