Parlamento hukuku dersi ödev proje tez makale sunum yapılır, lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine hukuk ödevi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktayız. Özel üniversite, devlet üniversitesi öğrencisi olup da hukuk fakültesinde okuyan tüm öğrencilere ödev, soru, proje, vaka, dava, olay, makale, sunum, assignment, homework, take home exam, tez hakkında yardımcı olmaktayız. Parlamento hukuku dersi hakkında öğrencilere akademik destek vermekteyiz.

Tez merkezi olarak tez konusu arayan hukuk öğrencilerine konu desteği vermekteyiz.

Hukuk çalışmalarını yapan ekibimiz hukuk mezunu, yüksek lisans, doktora eğitimi alan akademisyen ekipten oluşmaktadır, tüm çalışmalarınız hem ingilizce hem de Türkçe olarak çalışmalarınız yapılır, zamanında teslim edilir. Akademik çalışmaları yaparken prensiplerimiz, kısa sürede teslim, gizlilik, uygun hesaplı olması şeklinde özetleyebiliriz. Tüm akademik çalışmalarınız kısa süre içinde yapılır.

 

 • Dersin İçeriği
  Giriş, genel bilgiler proje hazırlama
  Parlamentonun tarihsel gelişimi
  Yasama fonksiyonu ödev hazırlama
  TBMM nin görev ve yetkileri tez hazırlama
  Parlamentoların yapısı, türleri
  TBMM Üyelerinin hukuki statüsü TBMM nin görev ve yetkileri
  Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı,
  TBMM’nin Oluşumu proje hazırlama
  TBMM Başkanlık Divanı ve Çalışma Düzeni
  TBMM nin bilgi edinme ve denetleme yolları
  Kanun ödev hazırlama
  TBMM İçtüzüğünde Güncel konular ve sorunlar
  Parlamento Hukukuna İlişkin Yargısal Kararlar
  Genel Değerlendirme tez hazırlama
 • Parlamenter rejimin özellikleri anlatılır proje hazırlama
  Parlamentonun kurumsal yapısı anlatılır.
  Yasama Yetkisi (Yasama yetkisinin asliliği, genelliği ve devredilmezliği) anlatılır.
  Yasama İşlemleri (Kanun,TBMM Kararı, Denetim işlemleri) anlatılır tez hazırlama
  TBMM nin Kurumsal yapısı anlatılır ödev hazırlama
  Milletvekillerinin Hukuki Statüsü anlatılır.
  TBMM nin görevleri anlatılır tez hazırlama
  Yasama sorumsuzluğu anlatılır. proje hazırlama
  Yasama dokunulmazlığı anlatılır.
  Yasama ile ilgili temel kavramlar (Yasama dönemi, yasama yılı, birleşim, oturum, tatil, ara verme, üye tam sayısı, salt çoğunluk, toplantı ve karar yeter sayıları, olağanüstü toplantı, öncelikle görüşme, gelen kağıtlar listesi) anlatılır. ödev hazırlama
  Yasama ile ilgili temel kurumlar (Geçici Başkanlık Divanı, Başkanlık Divanı, Danışma Kurulu, Siyasi parti grupları proje hazırlama
  Kanun yapım tekniği ve genel olarak kanun yapım süreci (genel olarak mevzuat hazırlama usul ve esasları) tez hazırlama
  Özel Yasama Yöntemleri: Anayasa Değişikliği anlatılır
  Anayasa Mahkemesi kararlarına değinilir. proje hazırlama
 • Parlamento hukuku ile ilgili aramalar
  parlamento hukuku ders notları
  parlamento hukuku ders içeriği
  şeref iba parlamento hukuku pdf
  parlamento hukuku nedir
  parlamento hukuku sınav soruları
Parlamento hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın