Anayasa hukuku dersi ödev proje tez makale sunum yapılır, lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine hukuk ödevi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktayız. Özel üniversite, devlet üniversitesi öğrencisi olup da hukuk fakültesinde okuyan tüm öğrencilere ödev, soru, proje, vaka, dava, olay, makale, sunum, assignment, homework, take home exam, tez hakkında yardımcı olmaktayız. Anayasa hukuku dersi hakkında öğrencilere akademik destek vermekteyiz.
Hukuk çalışmalarını yapan ekibimiz hukuk mezunu, yüksek lisans, doktora eğitimi alan akademisyen ekipten oluşmaktadır, tüm çalışmalarınız hem ingilizce hem de Türkçe olarak çalışmalarınız yapılır, zamanında teslim edilir. Akademik çalışmaları yaparken prensiplerimiz, kısa sürede teslim, gizlilik, uygun hesaplı olması şeklinde özetleyebiliriz. Tüm akademik çalışmalarınız kısa süre içinde yapılır.

Dersin amacı nedir: Anayasa Hukuku Kavramı ve Anayasa Hukukunun Kaynakları, Anayasa Kavramı, Anayasanın Yorumlanması, Anayasal Devlet, Anayasal Demokrasi, Anayasal Demokrasinin İlke ve
Kurumları, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi, Kurucu İktidar, Devlet Kavramı,
Monarşi ve Cumhuriyet, Üniter Devlet, Bileşik Devlet, Kuvvetler Ayrılığı, Hükümet Sistemleri,
Meclis Hükümeti Sistemi, Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem, Yarı Başkanlık Sistemi,
Demokrasi, Temsili Demokrasi, Yarı Doğrudan Demokrasi, Seçimler, Temel Hak ve
Hürriyetler.

 • Haftalık işlenen konular
 •  Hukuk nedir? Kamu Hukuku nedir? Anayasa Hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri nedir? Tartışmalar.
  Anayasa Hukuku tarihçesi proje hazırlama
  Anayasa Hukukunun kaynakları ödev hazırlama
  Uluslararası hak ve özgürlükler belgelerinin iç hukukta değeri.
  Normlar hiyerarşisi (kurallar kademelenmesi.
  Uluslararası insan hakları belgelerinin normlar hiyerarşisinde yeri.
  Siyasi iktidar-devlet ayrımı. ödev hazırlama
  Ara sınav/Değerlendirme proje hazırlama
  Siyasi iktidarın meşruluk kaynakları tez hazırlama
  Devlet kavramı-devletin varlık koşulları.
  Devletin egemenliği. ödev hazırlama
  Devlet biçimleri proje hazırlama
  Yönetenler-yürütme erki kavramı-yürütme şekilleri.
  Yürütmenin işlevleri, Erkler ayrılığı-Hükümet Sistemleri.
  Parlamenter Rejim, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Rejimleri.
  Yarıyıl sonu sınavı ödev hazırlama
 • Anayasa Hukukunun bilgi Kaynakları
  Anayasa Hukuku proje hazırlama
  Anayasa Kavramı, yorum
  Kurucu İktidar tez hazırlama
  Devlet kavramı ve Devletin Unsurları
  Devlet Şekilleri I; Monarşi ve Cumhuriyet tez hazırlama
  Devlet Şekilleri II; Uniter ve Bileşik Devlet
  ARA SINAV
  Federasyon proje hazırlama
  Hükümet Sistemleri
  Demokrasi Kavramı, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri
  Seçimler, Yasama tez hazırlama
  Yürütme, Yargı
  Temel Hak ve Hürriyetler tez hazırlama
  Kanunların Anayasa Uygunluğu Denetimi; Anayasa Yargısı
  FİNAL SINAVI
Anayasa hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın