Kara ticareti hukuku dersi ödev proje tez makale sunum yapılır, lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine hukuk ödevi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktayız. Özel üniversite, devlet üniversitesi öğrencisi olup da hukuk fakültesinde okuyan tüm öğrencilere ödev, soru, proje, vaka, dava, olay, makale, sunum, assignment, homework, take home exam, tez hakkında yardımcı olmaktayız. Kara ticareti hukuku dersi hakkında öğrencilere akademik destek vermekteyiz.

Dersin İçeriği: Ticari işletmenin tanımı ve unsurları, türleri, malvarlığı, merkez ve şube kavramları, cari hesap sözleşmesi, ticari işletme rehni ve faizadi iş – ticari iş ayrımının önemi, ticari işin ölçütleri, ticari işlere bağlı sonuçlar, ticari hükümler, ticari yargı, tacir sıfatı ve tacir olmanın sonuçları, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, ticaret sicili, bağımlı tacir yardımcıları: ticari temsilci, ticari vekil, seyyar tüccar memuru, bağımsız tacir yardımcıları: acente, ticaret işleri tellalı, komisyoncu, taşıma işleri komisyoncusu.

 • Derste işlenen Konular
 • Ticari işletme hukukuna giriş ve tarihçe
 • Ticari işletme (Tanımı ve unsurları, türleri, malvarlığı)
 • Ticari işletme (Ticari işletmede merkez ve şube, ticari işletmenin devri ve birleşmesi)
 • Ticari iş ve sonuçları (Adi iş – ticari iş ayrımının önemi, ticari işin ölçütleri, ticari işlere bağlı sonuçlar)
 • Ticari iş ve sonuçları (Ticari işlere bağlı sonuçlar), ticari hükümler, ticari yargı
 • Tacir sıfatı ve tacir olmanın sonuçları
 • Gerçek ve tüzel kişi tacir ayrımı ve buna bağlanan hukuki sonuçlar
 • Arasınav
 • Gerçek ve tüzel kişilere ait ticaret unvanı, işletme adı, marka kavramı, marka olabilecek işaretler,
 • marka ihlallerinde başvurulabilecek yargı süreci
 • Haksız rekabet kavramı ve haksız rekabet halleri ile doğurduğu hukuki sonuçlar, ticari defterler, ticaret sicili
 • Tacir yardımcıları (Bağımlı tacir yardımcıları – Ticari temsilci, ticari vekil, seyyar tüccar memuru)
 • Tacir yardımcıları (Bağımsız tacir yardımcıları – Acente, ticaret işleri tellalı, komisyoncu, taşıma işleri komisyoncusu)
 • Cari hesap sözleşmesi
 • Ticari işletme rehni
 • KONULAR
 • Ticaret Hukuku Kavramı
 • Ticari İşletme Kavramı, Tanımı, Unsurları, Ticari İş
 • Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
 • Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka
 • Ticaret Sicili, Cari Hesap
 • Haksız Rekabet
 • Tacir Yardımcıları(Ticari mümessiller)
 • Ara sınav
 • Tacir Yardımcıları(Ticari vekiller)
 • Tacir Yardımcıları(Seyyar tüccar memuru)
 • Ortaklık Kavramı, Tanımı ve Unsurları, Adi ortaklığın ve Kollektif Ortaklıklığın Kuruluşu, İşleyişi, Sona
 • Ermesi
 • Komandit Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona Ermesi
 • Anonim Ortaklıklar:Kuruluşu, İşleyişi, Sona Ermesi, Limited Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona Ermesi
 • Kıymetli Evrak, Tanımı, Unsurları:Poliçe, Bono, Çek,Sigorta hukukunun temel kavramları
Kara ticareti hukuku
Share
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?