İnternet hukuku dersi ödev proje tez makale sunum yapılır, lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine hukuk ödevi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktayız. Özel üniversite, devlet üniversitesi öğrencisi olup da hukuk fakültesinde okuyan tüm öğrencilere ödev, soru, proje, vaka, dava, olay, makale, sunum, assignment, homework, take home exam, tez hakkında yardımcı olmaktayız. İnternet Hukuku dersi hakkında öğrencilere akademik destek vermekteyiz.

 

 • Derste işlenen Haftalık Konular
  İnternetin Tarihi Gelişimi, İlgili Kurumlar ve İlgili mevzuat
  Kişisel İletişim Aracı Olarak İnternet; Kişisel İletişimde Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketici Hakları
  E-Ortam; E-Devlet ve E-Ticaret
  İnternet Ortamında Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmelerde Şekil ve İspat Sorunları
  E-Ticarette Tüketicinin Korunması
  E-Ticarette Tarafların Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi
  İnternette Haksız Rekabet
  ARASINAV
  İnternet ve Fikri Mülkiyet Hakları
  İnternet ve Kişilik Hakları
  İnternet Yayıncılığında Hukuki Sorumluluk
  Uygulamadan Örnekler
  Dönemin Gözden Geçirilmesi
  SUNUM
  SUNUM
  FİNAL

 

İnternet hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın