Borçlar hukuku dersi ödev proje tez makale sunum yapılır, lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine hukuk ödevi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktayız. Özel üniversite, devlet üniversitesi öğrencisi olup da hukuk fakültesinde okuyan tüm öğrencilere ödev, soru, proje, vaka, dava, olay, makale, sunum, assignment, homework, take home exam, tez hakkında yardımcı olmaktayız. Borçlar hukuku dersi hakkında öğrencilere akademik destek vermekteyiz.

Tez merkezi olarak destek almak isteyenlere tez konusu veriyoruz.

Dersin amacı; borçlar ve borç ilişkileri hakkında bilgiler vererek,borçlar hukukunun iş hayatı içerisinde daha rahat kullanımını sağlamaktır.
Dersin Tanımı : Borçlar hukuku alanında; borç kavramı, borç ilişkisi ve borçtan doğan sorumluluk,hukuki işlemlerden doğan borçlar,haksız fiillerden doğan borçlar,sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar,borcun ifası, müteselsil ve şarta bağlı borçlar,alacağın devri ve borcun nakli,borçların sona ermesi ve zamanaşımı,özel boç ilişkileri üzerinde durulacaktır.

 • Haftalık işlenen konular
  Giriş, Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları
  Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
  Borcun Kaynakları, Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlar
  Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmenin Geçerliliği
  Sözleşmenin Geçerliliği
  Temsil
  Sözleşmelerin Yorumu, Sözleşme Vaadi
  Ara Sınav
  Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
  İfa
  Borca Aykırılık
  Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
  Alacağın Temliki ve Borcun Nakli
  Borçların Sona Ermesi
 • Genel olarak borçlar kavramı, hukuki işlemlerden doğan borçlar, sözleşmeler, sözleşmelerin kurulması, icap ve kabul , sözleşmenin şekli, sözleşmenin yorumlanması, irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk ve gabin, temsil , borçların ifası , ifa, kısmi ifa, ifa yeri, ifa zamanı, borcun ifa edilmemesinin sonuçları , borcun ifa edilmemesinin sonuçları ve borçların sona ermesi konuları işlenmektedir
Borçlar hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın