İşletme Bilişim Sistemleri dersi ödev proje yapılır işletme bölümü derslerinden biri olan bu dersi lisans,tezli tezsiz yüksek lisans, master düzeyinde eğitim alan üniversite öğrencilerine talebe göre ingilizce, türkçe olarak yardımcı olmaktayız. Tüm işletme bölümü derslerinde yardımcı olduğumuz gibi İşletme Bilişim Sistemleri dersi hakkında da destek vermekteyiz. Ödev proje yanında makale, sunum, tez, ingilizce eğitim verilen üniversite öğrencileri için essay, assignment, homework, take home exam konularında da yardımcı olmaktayız.

 • BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ:Bilgi toplumu, Veri, bilgi, üstbilgi, Sistem kavramları, Yönetimde karar verme, Karar tipleri, Bilgi filtreleme, Bilgi sistem
  BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ:Bilgi toplumu, Veri, bilgi, üstbilgi, Sistem kavramları, Yönetimde karar verme, Karar tipleri, Bilgi filtreleme, Bilgi sistem
  BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ: Veri işleme sistemleri, Yönetim bilgi sistemleri ve ilgili konular, Karar destek sistemleri
  BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ: Veri işleme sistemleri, Yönetim bilgi sistemleri ve ilgili konular, Karar destek sistemleri
  BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ: İş zekası,Veri madenciliği Ofis Otomasyon Sistemleri,Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler,Üst yönetim destek sistemleri
  BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ: İş zekası,Veri madenciliği Ofis Otomasyon Sistemleri,Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler,Üst yönetim destek sistemleri
  BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR: Akış şemaları, Veri akış diyagramları
  BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR: Akış şemaları, Veri akış diyagramları
  BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR: Yapısal şema, Yapısal dil, Karar tabloları, Karar ağaçları
  ARA SINAV
  BİLGİ SİSTEM GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI : Sistem Geliştirme Hayat Çevrimi (SGHÇ), Prototipleme, Uygulama Yazılım Paketleri
  Son Kullanıcı Geliştirmesi,CASE Araçları,Nesne Yönelimli Metodoloji,Karma metodoloji, İLETİŞİM VE AĞ SİSTEMLERİ: Ağ topolojileri, İletişim ağ tipleri
  PROJELERİN TARTIŞMASI VE SUNUMU
  PROJELERİN TARTIŞMASI VE SUNUMU
  PROJELERİN TARTIŞMASI VE SUNUMU
  PROJELERİN TARTIŞMASI VE SUNUMU
Bu yazıyı okuyun  Finans mühendisliği

 

İşletme Bilişim Sistemleri
Share
WhatsApp'tan yazın