Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

Muhasebeye Giriş

Muhasebeye Giriş dersi ödev proje yapılır, lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master öğrencilerine ödev proje tez makale sunum inceleme çalışmaları yanında assignment, homework, essay, take home exam çalışmalarını da yapmaktayız. İşletme bölümü öğrencileri için zorunlu derslerden biri olan muhasebeye giriş dersi konusunda tüm akademik çalışmaları İngilizce ve Türkçe olarak hazırlamaktayız. İşletme bölümünde zorunlu olan bu ders ile ilgili tüm çalışmalarınız kısa süre içinde yapılıp teslim edilir.

Dersin Amacı :1. Muhasebe bilgi sistemlerinin ve dış finansal raporlama sürecinin anlaşılması. 2. Bir muhasebe bilgi sistemi oluşturarak finansal tabloların hazırlanması. 3. Finansal tabloların içeriğinin yorumlanması.

 • Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
 • Elektronik Ticaret
 • Finansal Yönetim
 • Genel İşletme
 • Genel Muhasebe
 • Genel Muhasebe
 • İşletme Becerileri Grup Çalışması
 • İşletme Becerileri Grup Çalışması
 • İşletme Yönetimi
 • Makro Ekonomi
 • Mali Tablolar ve Analizi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma
 • Matematik
 • Mikro Ekonomi
 • Muhasebe Denetimi
 • Ofis Programları
 • Örgütsel Davranış
 • Paket Programları
 • Paket Programları
 • Pazarlama İlkeleri
 • Temel Hukuk
 • Ticari Matematik
 • Türk Dili
 • Türk Dili-
 • Üretim Yönetimi
 • Vergi Hukuku
 • Vergi Sistemi
 • Yabancı Dil -I
 • Yabancı Dil-
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Muhasebenin Tanımı, Özellikleri ve Önemi
 • Muhasebenin İlkeleri ve Kavramları
 • Hesaplar ve Hesap Planı
 • Muhasebede Kayıt Araçları
 • Bilançonun Tanımı, İlkeleri, Nitelikleri
 • Bilanço Hesapları
  Bilanço Hesapları, Bilanço-Uygulama
 • Vize Sınavı
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Gelir Tablosu Hesaplar
 • Maliyet Hesapları-Yansıtma Hesapları
 • Hesapların Kapatılması
 • Gelir Tablosu-Uygulama
 • Mizanlar-Uygulama
 • Final Sınavı
 • Muhasebeye Giriş
 • Muhasebe Bilgi Sistemi
 • Bilanço(VARLIKLAR)
 • Bilanço(KAYNAKLAR)
 • Gelir Tablosu(HİZMET)
 • Gelir Tablosu (TİCARİ)
 • Günlük Defter Kayıtları
 • Günlük Defter Kayıtları
 • Büyük Defter Kayıtları
 • Büyük Defter Kayıtları
 • Mizan
 • Ayarlama Kayıtları
 • Kapanış Kayıtları
 • Açılış Kayıtları
 • Diğer Finansal Tablolar
 • Muhasebe bilgi sistemi
 • Muhasebe kavram ve ilkeleri
 • Temel finansal tablolar
 • Çift taraflı kayıt sistemi, borç-alacak kavramı
 • Muhasebe döngüsü: kayıtlar
 • Tekrar ve I. ara sınav
 • Tahakkuk bazlı ve nakit bazlı muhasebe
 • Düzenleyici kayıtlar
 • Hesapların kapatılması
 • Perakande şirketler için muhasebe
 • Tekrar ve II. Ara sınav
 • Stokların muhasebeleştirilmesi I
 • Stokların muhasebeleştirilmesi II
 • Nakit hesaplarının muhasebeleştirilmesi

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
11 Kasım 2015
409 kez görüntülendi
Share

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
close-link
WhatsApp'tan yazın