Akışkanlar mekaniği dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz. Akademik hizmetleri veren ekibimiz konusuna hakim deneyimli birçok proje ödev tez çalışmasında yer almış lisansüstü ve doktora eğitimi alan akademisyen gruptan oluşmaktadır.

Makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, Akışkanlar mekaniği , Akışkanlar mekaniği ödev, Akışkanlar mekaniği proje, Akışkanlar mekaniği tez, Akışkanlar mekaniği makale, Akışkanlar mekaniği tez örnekleri, Akışkanlar mekaniği proje örnekleri, tez hazırlama, Akışkanlar mekaniği dersi ödev proje yapılır

 

 • Konular
  Giriş ve temel birimler, sıvıların özellikleri
 • Hidrostatik
 • Durgun haldeki sıvılar için Euler denge denklemleri
 • Manometreler ve uygulamaları
 • Düzlem ve eğri yüzeylere gelen basınç kuvveti
 • Rölatif olarak sükunette bulunan cisimler
 • Akışkanların kinematiği ve akış tipleri
 • Süreklilik denklemleri, İvmenin tabi ve kartezyen koordinatlarda ifadesi
 • Euler hareket denklemleri,
 • Enerji denklemi ve uygulamaları
 • Potansiyel akımlar, uygulamalar
 • İmpuls-momentum denklemi, uygulamalar
 • Modelleme ve boyut analizi,
 • Tabii akışkanların dinamiği, hidrolik laboratuvarında deneylerin yapılması
 • Akışkanlar mekaniğindeki temel ilkeler
  Hidrostatik
  Hidrostatik
  Akışkanların kinematiği
  Tek boyutlu akışın temelleri
  Tek boyutlu akışın temelleri
  İdeal akışkanların tek boyutlu akımı
  İdeal akışkanların tek boyutlu akımı
  Gerçek akışkanların tek boyutlu akımı
  İdeal akışkanların 2 boyutlu akımı
  İdeal akışkanların 2 boyutlu akımı
 • Akışkanlar mekaniği hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar
 • Lisans
  Yüksek Lisans
  Tezli Tezsiz yüksek lisans
  Master
  Doktora
 • Ödev Yapılır
  Proje Hazırlanır
  Tez yazılır
  Sunum hazırlanır
  Essay makale hazırlanır
  Assignment
  Homework
  Take home exam
Akışkanlar mekaniği dersi ödev proje
Share
WhatsApp'tan yazın