Hukuk, Mantık ve Karar Alma Süreçleri dersi hakkında ödev proje tez yazım hizmeti almak isteyenlere destek oluyoruz. Hukuk fakültesi öğrencilerine makale, sunum, ödev, proje tez hazırlama desteği verilir.

Videolu anlatım Hukuk tez hazırlama inceleyebilirsiniz.

 • Haftalık işlenen konular
  “Mantık”, “akıl yürütme” ve “hukuk” kavramları ve birbirleriyle ilgisi, görsel ve sözel dışa vurum olarak tümceler ve işaretler ile algılama, analiz, anlama ve anlamlandırma süreci
  Temel mantık terimleri ve ilkeleri I (Önerme, tasım, karşıtlık karesi, bağlaç mantığı, Leibniz yasası, saçmaya indirgeme, doğru ve yanlış kavramları)
  Temel mantık terimleri ve ilkeleri II (Kümeler, Wittgenstein’ın doğruluk tabloları, totoloji, çelişki, paradoks, tümdengelim, tümevarım)
  Temel mantık terimleri ve ilkeleri III (Leibniz’in kanıt yöntemi, Tarski’nin doğruluk koşulları, kanıt teorisi ve biçimsel dil, biçimsel anlambilim)
  Olasılıklar, mantıksal tutarlılık ve algoritma şemalarının oluşturulması
  Uygulama
  ARASINAV
  Karar alma süreçleri I Karar teorisi, karar alma, veri, öncelikler, belirleyiciler, analiz, karar alma süreci ve sürecin adımları
  Karar alma süreçleri II Karar alma sürecinin ve etmenlerinin şemalarının oluşturulması (Karar ağacı)
  Uygulama
  Hukuksal düzenleme analizi ve görselleştirme
  Hukuksal olay analizi ve görselleştirme
  Hukuksal bir düzenlemenin yapısı, mantıksal yapısı ve “karar” olarak niteliği
  Savlama ve gerekçelendirme
  Uygulama
  FİNAL SINAVI
  FİNAL SINAVI
Hukuk, Mantık ve Karar Alma Süreçleri
Share
WhatsApp'tan yazın