Hukukun Temel İlkeleri dersi için ödev proje tez desteği almak isteyen hukuk öğrencilerine desteğimiz sürmektedir.

Videolu anlatım Hukuk tez hazırlama tıklayabilirsiniz.

 • Haftalık İşlenen Konular
  Sosyal Düzen Kuralları, Hukuk Kuralarının Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Farkları, Hukuk Kavramı, Hukukun Anlamları
  Hukuk sistemleri ve temel hukuk ilkeleri
  Hukukun Kaynakları, Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik
  Türk Yargı Sistemi, Yargı kuruluşları
  Türk Yargı Sistemi, Yargı kuruluşları
  Hukuki Olaylar, İlişkiler ve İşlemler
  Ara Sınav
  Ara Sınav
  Hak Kavramı ve Türleri
  Hakların kazanılması, kullanılması, kaybedilmesi ve korunması yolları
  Kişilik kavramı, kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri
  Miras Kavramı
  Mülkiyet hakkı, konusu, kapsamı ve türleri
  Borç kavramı ve sözleşme türleri
 • Hukukun Temel İlkeleri ile ilgili aramalar
  hukukun temel ilkeleri ders notları
  uluslararası hukukun genel ilkeleri
  hukukun temel ilkeleri pdf
  hukukun genel ilkeleri kpss
  hukukun temel ilkeleri modülü
  hukukun temel ilkeleri kitabı
  özel hukukun temel ilkeleri
  ihalenin temel ilkeleri
Hukukun Temel İlkeleri
Share
WhatsApp'tan yazın