Medeni Hukuk dersi ödev proje tez destek verilir. Ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama desteği verilir.

Videolu anlatım Hukuk tez hazırlama tıklayabilirsiniz.

 • Derste işlenen Konular
  Hukuk Kavramı, Medeni Hukukun Tanımı, Alt Dalları, Medeni Hukukun Düzenleniş Şekli Bakımından Hukuk Sistemleri, Medeni Hukuk Alanındaki Kanunlaştırma Hareketleri tez hazırlama
  Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması, Yorum Kavramı, Kanun Boşluğu ve Kanun Boşluğunun Doldurulması, Hakimin Takdir Yetkisi ödev hazırlama
  Hak Kavramı, Hakların Çeşitleri tez hazırlama
  Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, İyiniyet İlkesi ve Özellikle Hakların Kazanılmasında İyiniyet İlkesinin Rolü proje hazırlama
  Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralı, Hakların Korunması
  Konuların Gözden Geçirilmesi ve Pratik Çalışmalar
  Ara sınav
  Kişiler Hukukuna Giriş ve Genel Bilgiler, Gerçek Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
  Hak ve Fiil Ehliyeti Ayırımı ve Türleri ödev hazırlama
  Kişilik Hakkı ve Kişilik Hakkının Korunması
  Kişilerin Adı, Hısımlık proje hazırlama
  Yerleşim Yeri, Kişisel Durum Sicili tez hazırlama
  Tüzel Kişi Kavramı ve Gerçek Kişi Tüzel Kişi Ayırımı
  Dernekler proje hazırlama
  Vakıflar ödev hazırlama
  Dönem Konularının Gözden Geçirilmesi ve Pratik Çalışmalar
Medeni Hukuk
Share
WhatsApp'tan yazın