Medya iletişim dersi ödev proje tez makale sunum yapılır, lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine hukuk ödevi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktayız. Özel üniversite, devlet üniversitesi öğrencisi olup da hukuk fakültesinde okuyan tüm öğrencilere ödev, soru, proje, vaka, dava, olay, makale, sunum, assignment, homework, take home exam, tez hakkında yardımcı olmaktayız. Medya iletişim dersi hakkında öğrencilere akademik destek vermekteyiz.

 

 • Haftalık İşlenen Konular
 • Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler – Dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi – Öğrencilere yararlanılabilecek kaynakların önerilmesi,
 • Medya Hukukunun temel kavramları
 • Medya Hukukunun tarihi gelişimi -Türk Hukukundaki ve Karşılaştırmalı Hukuktaki gelişmeler
 • Medya Hukuku alanındaki Hukukumuzda yer alan mevzuat ve Medya Hukukunun çeşitli hukuk dallarıyla bağlantısı -Basın özgürlüğünün korunmasının nedenleri ve amaçlar
 • Basın özgürlüğünün Medya Hukukuna yansıması -Basın özgürlüğünün korunmasında etkili kişi ve kuruluşlar
 • Süreli yayın kuruluşlarında ve Medya Kuruluşlarında çalışan fikir işçilerine ilişkin özel hükümler
 • Süreli yayınlarda öz denetim sistemi
 • Basın Kanunu kapsamında ceza sorumluluğu -2954 sayılı TRT Kanunu kapsamında ceza sorumluluğu
 • 5651 sayılı İnternetteki Yayınlara İlişkin Kanun kapsamında ceza sorumluluğu – 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında ceza sorumluluğu
 • Basın Kanunu kapsamında hukuki sorumluluk -2954 sayılı TRT Kanunu kapsamında hukuki sorumluluk
 • 5651 sayılı İnternetteki Yayınlara İlişkin Kanun kapsamında hukuki sorumluluk – 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında hukuki sorumluluk
 • Basın Kanunu kapsamında cevap ve düzeltme hakkı -2954 sayılı TRT Kanunu kapsamında cevap ve düzeltme hakkı
 • 5651 sayılı İnternetteki Yayınlara İlişkin Kanun kapsamında cevap ve düzeltme hakkı – 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında cevap ve düzeltme hakkı
  Ara Sınav
Bu yazıyı okuyun  Basın yayın

 

Medya iletişim hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın