Algoritma ödev, proje yapılır, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere elektrik-elektronik mühendisliği, makine ve diğer bölümlerde verilen derslerden biri olan Algoritma ile ilgili tüm akademik çalışmalarınız yapılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki tüm öğrencilere ödev, soru, proje, tez, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi çalışmalarını ingilizce ve türkçe olarak yapmaktayız. Algoritma ödev proje yapılır

Algoritma ödev, proje, tez çalışmalarını bilgisayar ve yazılım mühendisliğinden mezun, yüksek lisans ve doktora düzeyinde deneyimli, birçok projede yer almış akademisyen ekipten oluşmaktadır. Tüm çalışmalarınızı İngilizce , Türkçe olarak yapıp teslim etmekteyiz. Algoritma ödev proje yapılır

 • Haftalık Ders İçeriği
  Ders TanıtımıAlgoritma ve Programlamaya Giriş
  Algoritma Nedir?
  Problem Çözme
  Sözde kodlar
  Akış Şemaları
  Programlama kavramları
  C Programlama Diline Giriş
  Tarihçe
  Neden C?
  İlk C Programı
  Başlık Dosyaları
  Kaynak Kodunun Derlenmesi
  C Kodlarının Temel Özellikleri
  Kod Yazımı için Bazı Tavsiyeler
  Veri Tipleri, Değişkenler, Sabitler,
 • Değişken Bildirim Yerleri, Tip Dönüşümleri, Operatörler
  Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları,
 • Temel Kütüphane Fonksiyonları
  Karşılaştırma Operatörleri ve Mantıksal Operatörlerif,
 • if-else Yapısıswitch – case Yapısı? Karşılaştırma Operatörü
  Döngüler
  while Döngüsü
  do … while Döngüsü
  for Döngüsü
  İç içe Geçmiş Döngüler
  Sonsuz Döngü
  break Deyimi
  continue Deyimi
  goto Deyimi
  ARA SINAV 1
  Dizilerin Bildirimi, Dizilere Başlangıç Değeri Verme,
 • Dizileri Yazdırma/Okuma, Sıralama (Sorting),
 • Çok Boyutlu Diziler,
  Karakter Dizileri (Strings)
  Karakter Dizi Bildirimi
  Karakter Dizilere Başlangıç Değeri Atama
  Karakter Diziler Üzerinde İşlem Yapan Standart G/Ç Fonksiyonları
  Fonksiyon Kavramı, Parametre ve Argüman Kavramı,
 • Fonksiyon Bildirimi, Geri Dönüş Değerleri,
 • void Fonksiyonlar, Fonksiyon ParametreleriYapısal Programlama
  Esnek Argümanlı Fonksiyonlar, main Fonksiyonu,
 • main Fonksiyonuna Parametre Aktarımı
  Hazır Fonksiyonlar
Algoritma ödev proje yapılır
Share
WhatsApp'tan yazın