Uygulamalı ekonometri dersi ödev proje tez yazdırmak isteyen lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz , master, doktora eğitimi alan öğrencilere destek olmaktayız. Ekonomi, iktisat, uluslar arası ticaret, endüstri öğrencilerinin aldığı zorunlu bazı üniversite bölümlerinde de seçmeli verilen derslerden biridir. Uygulamalı ekonometri dersi dersi hakkında profesyonel destek almak isteyen tüm üniversite öğrencilerine ödev, soru, proje, tez, sunum, makale, essay, assignment, homework, take home exam konularında İngilizce, Türkçe desteği vermekteyiz.

 

 • KONULAR
  Maksimum Olabilirlik Yöntemi
  Maksimum Olabilirlik Yöntemi (Devam)
  İkili Tercih modelleri
  Uyum iyiliği Ölçütleri
  Gruplandırılmış veri için Logit modeli.
  Sırasız Çoklu Tercih Modelleri
  Sıralı Çoklu Tercih Modelleri
  Midterm
  Poisson Modeli
  Truncated Veri Modeli
  Tobit Modeli
  Heckman Modeli
  Rapor Hazırlığı
 • Model Tanımlama (makro ve mikro)
  Model Seçimi
  Tek Denklemli Model, Basit Regresyon
  Tek Denklemli Model, Basit Regresyon
  Tek Denklemli Model, Çoklu Regresyon
  2 SLS Yöntemi
  3 SLS Yöntemi, ML Yöntemi
  Ara Sınav
  SUR Yöntemi
  LOGİT Yöntemi
  PROBİT Yöntemi
  TOBİT Yöntemi
  Dinamik Modeller
  Dinamik Modeller

 

Uygulamalı ekonometri dersi ödev proje
Share
WhatsApp'tan yazın