Bilgisayar mühendisliği bitirme ödev proje yapılır, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere elektrik-elektronik mühendisliği, makine ve diğer bölümlerde verilen derslerden biri olan Bilgisayar mühendisliği bitirme ile ilgili tüm akademik çalışmalarınız yapılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki tüm öğrencilere ödev, soru, proje, tez, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi çalışmalarını ingilizce ve türkçe olarak yapmaktayız.

Bilgisayar mühendisliği bitirme ödev, proje, tez çalışmalarını bilgisayar ve yazılım mühendisliğinden mezun, yüksek lisans ve doktora düzeyinde deneyimli, birçok projede yer almış akademisyen ekipten oluşmaktadır. Tüm çalışmalarınızı İngilizce , Türkçe olarak yapıp teslim etmekteyiz.

Ödev, proje, tez, kod yazdırmak istiyorum diyen öğrenciler yaptırmak istedikleri çalışmayı bize iletişim sayfasındaki form ile yollayabilir, özellikle bize yollamanız gereken bilgiler, teslim tarihi, hocanızın çalışma konusunda istedikleri, hangi dilde yazılacağı, bunları bize iletmeniz gerekir.

Tez proje ödev hazırlanabilecek konular

 • Konu Başlıkları
 • Başlarken; Temel Kavramlar
 • Boole Cebri
 • Algoritma ve Akış Şemaları
 • Programlama Dilleri
 • İşletim Sistemleri
 • Mikroişlemciler ve Assembly Programlama
 • Bilgisayar Ağları ve İnternet
 • Sayı ve Kodlama Sistemleri
 • Yazılım Mühendisliği
 • Veri Yapıları ve Veri Modelleri
 • Veritabanı Yönetimi ve SQL
 • Donanım Mühendisliği
 • Bölüm Bilgisayar Ağlarına Giriş
 • Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği
 • Sayısal İletişimin Temelleri
 • Ağ Donanımları
 • Ağ Yazılımları
 • Ağ Servisleri
 • Referans Modelleri
 • Haberleşme Servisleri ve Örnek Uygulamalar
 • Bölüm Fiziksel Katman
 • İletim Ortamı (Transmition Media )
 • İletim Standartları
 • Telefon Sistemi
 • ISDN ve ATM
 • Hücresel Radyo (Cellular Radio)
 • Uydular
 • Fiziksel Katman ve ağ cihazları
 • Bölüm Veri Bağlantı Katmanı
 • Veri Bağlantı katmanın tasarımı
 • Hata Tespiti ve Düzeltilmesi
 • Kayan Pencere Protokolleri
 • Çoklu Erişim Protokolleri
 • LAN ve WAN’ lar için IEEE Standardı
 • Köprüler (Bridges)
 • Anahtar (Switch)
 • Yüksek Hızlı LAN’ lar
 • Kablosuz Yerel Alan Ağları
  Bölüm Ağ Katmanı
 • Giriş
 • Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar
 • Yönlendirme Algoritmaları
 • Yönlendiriciler • Routers
 • Tıkanıklık Denetimi ve Servis Kalitesi
 • Internetworking
 • Internette Ağ Katmanı
 • IPv
 • Bölüm İletim Katmanı
 • Giriş
 • İletim Protokollerinin Elemanları
 • İnternet İletim Protokolleri (TCP ve UDP)
 • TCP
 • UDP
 • UDP ile TCP ‘nin farkları
 • Bölüm Oturum, Sunum ve Uygulama Katmanları
 • Oturum katmanı
 • Sunum Katmanı
 • Uygulama Katmanı
 • Dosya Transfer Protokolü [File Transfer Protocol (FTP)]
 • Basit Posta Transfer Protokolü ve Elektronik Posta Servisi [Simple Mail Transfer Protocol
 • (SMTP)]
 • TELNET
 • Alan Adı Sistemi [Domain Name System (DNS)]
 • Basit Ağ Yönetim Protokolü ve Ağ Yönetimi [Simple Network Management Protocol
 • (SNMP)]
 • HTTP ve Word Wide Web (WWW)
 • Geçityolu • Gateway
 • Bölüm Ağ Yönetimi
 • Ağ Yönetimi Temel Kavramları
 • Bölüm AĞ STANDARTLAŞTIRMASI (NETWORK STANDARDIZATION)
 • Standartlaştırma ve Standart Nedir?
 • Standartlaştırmanın Üreticiye Faydaları
 • Ağ Standartlaştırması (Network Standardization)
Bilgisayar mühendisliği bitirme ödev proje yapılır
Share
WhatsApp'tan yazın