Yazılım mühendisliği ödev proje tez konusu hakkında lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine ödev, tez, proje, makale, assignment, essay, paper yapılır. Yazılım öğrencilerine danışmanlık desteği verilir.

 

Yardımcı olduğumuz konular:

 

 • Yazılımda yeniden kullanılabilirlik
 • Etmen(agent) tabanlı yazılım mühendisliği
 • Gömülü(Embedded) yazılım geliştirme
 • Dağıtık (Distributed) Yazılım mühendisliği
 • Çevik yaklaşımlar
 • Yazılım test araçları (Kara Kutu, Beyaz Kutu)
 • Yazılım proje yönetimi
 • Yazılım Kalite Yönetimi
 • Yazılım geliştirmede Risk Yönetimi
 • Yazılım projelerinde başarısızlık nedenleri
 • Örnek Yazılım tasarım Dökümanı (Ana başlıklar ve içerik bulunmalı)
 • Yazılım Konfigürasyon Yönetimi
 • Yazılım Bakım Aşaması
 • Yazılım mühendisliği ödev proje tez
 • Yazılım Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI, Capability Maturity Model Integration)Yazılım tasarım desenleri(design patterns)

 

Dersler ve içerikleri:
Bilgisayar Bilimleri Oryantasyonu
Bilişim teknolojisi kavramları. Bilgisayar ve çevre birimleri. Yaygın kullanılan yazılımlar. Bilginin depolanması ve yeniden kazanımı, bilgi giriş ve çıkışı. Bilgisayar ağları, ağ kurma, internet. Windows işletim sistemi, Linux işletim sistemi, HTML, bilgisayar grafiği ve çoklu-ortam; bilgisayar güvenliği.

Programlama Temelleri
Bilgisayara giriş, program ve Java dili, belirteç, değişken, atama komutları, sabitler, veri tipleri, tip değiştirme, seçim, döngü, yöntem, dizi, dizge ve karakterler.

Nesne Yönelimli Programlama
Nesneler ve sınıflar, oluşturucu, statik değişken, sabitler, yöntemler, görünürlük değiştiricileri, geçici nesneler, yöntemlerin nesnelerle çağrılması, değişmezlik, değişken görünürlüğü, sınıf soyutlaması ve paketleme, üst ve alt sınıf kavramları, kalıtım, çoklu anlam, çiğneme, çokyükleme, soyut sınıf, nesne yönelimli tasarım.

Bu yazıyı okuyun  Doktora tez örnekleri

Veri Yapıları ve Algoritmalar
Algoritma analizi, bağlı liste, yığın, sıra, ağaç, özetleme, öncelikli sıra, sıralama, çizge veri yapıları ve çizge

Veritabanı Sistemleri
Öğe ilişki modeli, veritabanı kavramsal tasarımı, bağıntı cebri, SQL, saklama ve indeksleme, B+ ağaçları, özet indeksleri, sorgu değerleme, dış sıralama, sorgu eniyilemesi, düzgünleştirme.

İnsan-Bilgisayar Etkileşimine Giriş
İnsan bilgisayar etkileşiminin ilkeleri. Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin öğeleri, pencereler ve giriş aygıtları. Pencere sistemleri ve söyleşi yönetimi. Etkileşimli sistemlerde söyleşi tasarımı. Psikolojik, fizyolojik, dilbilimsel, ve algısal faktörler. Çeşitli etkileşim tekniklerinin getiri ve götürüleri, komut dili sözdizimi ve veri sunumu. Tasarım yöntembilimi ve esasları.

Yazılım Mühendisliği
Yazılım mühendisliğine giriş, UML, gereklerin belirlenmesi, analiz, sistem tasarımı, nesne tasarımı, test, proje yönetimi, yazılım yaşam döngüsü.

Yazılım Geliştirme Uygulamaları
Yazılım yaşam döngüsü, proje organizasyonu ve iletişim, gerekçe yönetimi, yazılım konfigürasyon yönetimi, yazılım proje yönetimi, takım halinde büyük bir yazılım ürünü geliştirilmesi.

Programlama Dillerinin İlkeleri
Programlama dillerinin sözdizimi ve semantiği. Veri saklama ve denetimi. Değişkenlerin atanması. Altyordam soyutlaması. Tanımlamalar, diziler ve eşzamanlı işlemler. Değişken tipleri. Fonksiyonel programlama dilleri. Mantıksal programlama dilleri.

Internet ve Web Programlama
HTML gözden geçirme, servlet, Java Server Pages, Java Server Faces, görsel web geliştirme, web hizmetleri, uzaktan yöntem çağırma.

Bu yazıyı okuyun  Elektrik elektronik mühendisliği projeleri

Algoritma Analizi
Böl ve çöz stratejisi, çizge algoritmaları, derinlemesine arama, enlemesine arama, en kısa yol algoritmaları, açgözlü strateji, dinamik programlama, doğrusal programlama, nümerik algoritmalar, NP-complete problemler, yaklaştırma algoritmaları.

Sistem Programlama
UNIX mimarisi, sistem araçları, UNIX altında C programlama, sistem çağrıları ve kütüphaneleri, dosya girdi-çıktısı, süreç ortamı, sinyaller.

İşletim Sistemleri
Süreç soyutlaması, program yükleme ve icrası, çok izlekli programlama, iş sırası çizelgelemesi, eşzamanlama, bellek yönetimi, dosya sistemleri, saklama, girdi-çıktı sistemleri.

Bilgisayar Ağları
Ağ mimarisi, ağ protokolleri, uygulama katmanı, taşıma, tıkanıklık, yol bulma, link protokolleri, çoklu erişim, iletişim mimarileri.

Bilgisayar Organizasyonu
Çevirici dili, bilgisayar aritmetiği, veriyolu ve denetimi, borulama, bellek hiyerarşisi, önbellek.

Dağıtık Hesaplama
Gerekçe, paralel mimariler, paralel algoritma tasarımı, mesaj iletimli programlama, paylaşımlı bellek programlama, performans analizi, MPI ve OPENMP, örnek problemler.

Mikroişlemciler
Mikrodenetçi yapısı, HCS12 donanımı, çevirici, HCS12 muyruk mimarisi, çevirici ile programlama, girdi-çıktı, iş kesme ve zamanlayıcı.

Hesaplama Kuramı
Hesaplama kuramına giriş. Düzenli diller, sonlu özdevinirler, güzenli gramerler, düzenli ifadeler. Bağlam bağımsız diller, bağlam bağımsız gramerler, aşağı bastırmalı özdevinirler. Turing makinası. Hesaplanabilen ve hesaplanamayan diller. Sonlanma problemi.

Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları
Temel sinyal işleme, çoklu ortam sistem uygulamaları, çokluortam donanım ve yazılım örnekleri. Metin, grafik, ses ve müzik, görüntü ve video verilerinin etkin gösterim, işleme ve erişim konuları.

Bu yazıyı okuyun  Sinema Televizyon ödev tez proje konusu

Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
Güvenlik hizmetleri, blok şifreler, kayan şifreler, asimetrik kriptografi, güvenlik sertifikaları, TLS, IPSec.

Bilgisayar Grafiği
Grafik sistemlere genel bakış, temel grafik bileşenleri ve özellikleri, iki ve üç boyutlu dönüşümler, pencereleme ve kesme, üç boyutlu gösterim ve bakış, saklı çizgi ve yüzeylerin kaldırılması, ışıklandırma, gölgeleme ve renk.

Yapay Zeka
Veri gösterimi, arama ve sezgisel programlama, mantık ve mantıksal programlama, problem çözme, oyunlar ve bilmeceler, uzman sistemler, öğrenme, yapay görme, doğal dil anlama. Bir yapay zeka dilinde uygulamalar.

Yazılım mühendisliği
Share
WhatsApp'tan yazın