Web servisleri tasarımı dersi konusunda ödev proje tez yazılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki öğrenciler için Web servisleri tasarımı bölümü ile ilgili tüm derslerde, konularda assignment, ödev, soru, proje, tez, araştırma, homework, essay, take home exam çalışmalarınız yapılır teslim edilir. Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği başta olmak üzere birçok bölümde zorunlu verilen bu ders için kısa süre içinde yardımcı olmaktayız.

 

 • KONULAR
  İnternet, hypertext, WWW : Tarihsel gelişimleri.
  TCP/IP uygulama tabakası protokolleri : SMTP, FTP, HTTP İstemci-sunucu mimarisi
  Sunucu tarafında programlama :Durum takibi için çerez mekanizması.
  İstemci tarafında programlama :
  İçerik ve sunumun ayrılması : XML, XHTML, CSS.
  XML işleme
  Web uygulamaları için Model-Görüntü-Kontrol çatısı.
  Django’nun url eşleme mekanizması ve view fonksiyonları. Basit örnekler.
  Django’nun sunucusu ile veritabanı sunucu iletişiminin kurulması.
  : httplib, form, cookie yapıları.
  sunumcu ayarları.
  Web browser üzerinden basit bir veritabanı üzerinde nesneler eklemek, silmek ve güncellemek.
  Web güvenliği : kimlik belirleme, gizlilik ve bütünlük.
  Web güvenliği : SSL ve HTTPS protokolleri.
Web servisleri tasarımı
WhatsApp'tan yazın