Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

İşletim sistemleri

İşletim sistemleri dersi konusunda ödev proje tez yazılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki öğrenciler için İşletim sistemleri bölümü ile ilgili tüm derslerde, konularda assignment, ödev, soru, proje, tez, araştırma, homework, essay, take home exam çalışmalarınız yapılır teslim edilir. Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği başta olmak üzere birçok bölümde zorunlu verilen bu ders için kısa süre içinde yardımcı olmaktayız.

 

İşletim sistemleri ders içeriği:

 • İşletim sistemlerine giriş, İşletim sistemi stratejileri
 • Bilgisayar sistemlerinin yapısı
 • Proses yönetimi
 • Prosesler arası senkronizasyon
 • Kritik bölge problemleri
 • Prosesler arası iletişim (pipe, message, send)
 • Semaforlar, Monitörler ve uygulamaları
 • Kilitlenmeler ve çözümleri
 • CPU planlama algoritmaları
 • Sayfalama, Segmentasyon
 • Sanal bellek
 • Dosya sistemi, erişim ve koruma mekanizmaları
 • Giriş/çıkış sistemi, disk planlaması ve yönetimi
 • İşletim sistemlerine giriş
 • Görev Yönetimi
 • Ana Bellek Yönetimi
 • Kütük Yönetimi
 • İşletim Sistemlerinde Güvenlik ve Koruma
 • Aygıt Sürücüler – İletişim
 • Windows
 • Ara sınav/Değerlendirme
 • Windows – Kullanıcı Hesaplarını Yönetmek , Ağınızı Yönetmek
 • Windows – Pencereler ve Klasörlerde Gezinmek
 • Windows – Görsel Öğeleri Değiştirmek , Sistem Ayarlarını Değiştirmek
 • Windows – Programlarla Çalışmak
 • Windows – Donanım Aygıtlarını Kurmak
 • Linux İşletim Sistemi I
 • Linux İşletim Sistemi II
 • Yarıyıl sonu sınavı
 • İşletim sistemlerine giriş ve işletim sistemlerinin tarihsel gelişimi.
 • Süreç kavramı. Batch süreçler. Süreç kavramının tarihsel gelişimi. Aynı anda birden çok sürecin tek
 • işlemci ile çalıştırılması prensibi.
 • Süreçlerin sıralanması ve durumları yöntemleri. FCFS,SJF,RR yöntemleri.
 • Thread (kırmık) yaklaşımı ve avantajları dezavantajları.
 • Klasik senkronizasyon problemleri. Üretici-Tüketici problemi. Semaforlar.
 • Dinin Philosophers problemi, Fırıncı algoritması ve farklı süreçlerin senkronizasyonunda ileri
 • yöntemler ve sorunların analizi.
 • Deadlock durumları ve deadlock diyagramları. Deadlock belirlenmesi ve önlenmesi için algoritmalar.
 • Ara Sınav.
 • Bellek yönetimi. Adres relocation ve MMU yaklaşımları.
 • Sanal bellek yaklaşımı. Paging ve Page fault durumları. Thrashing.
 • Disk yönetimi. Disk yönetim algoritmaları. RAID.
 • Dosya sistemi ve kütük sistemleri.
 • Dağıtık Sistemler ve transaction.
 • İşletim sistemlerinde güvenlik.
 • Genel tekrar
 • Final sınavı

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
25 Kasım 2015
931 kez görüntülendi
Share

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
close-link
WhatsApp'tan yazın