Veri yapıları algoritmalar dersi konusunda ödev proje tez yazılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki öğrenciler için Veri yapıları algoritmalar bölümü ile ilgili tüm derslerde, konularda assignment, ödev, soru, proje, tez, araştırma, homework, essay, take home exam çalışmalarınız yapılır teslim edilir. Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği başta olmak üzere birçok bölümde zorunlu verilen bu ders için kısa süre içinde yardımcı olmaktayız. Ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Veri yapıları algoritmalar hakkında yardım almak isteyen öğrenciler bizi sanal ortamda arama yaparak , anahtar kelimeler kullanmak suretiyle bulur, kullanılan kelimelere örnek vermek gerekirse, Veri yapıları algoritmalar alıyorum ödevim var, ingilizce projem var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak, sunum yaptırmak, hazırlatmak, tez yazdırmak istiyorum , bilgisayar kod yazdırmak, örnek konular, örnek projeler, proje örnekleri arıyorum diyerek sitemize ulaşır. Veri yapıları algoritmalar ödev proje tez yapılır.

 

 • Derste işlenen haftalık konular
  Giriş: Ölçeklenebilirlik ve büyüme. Logaritmik, doğrusal, polinom ve üssel büyüme. Efektif algoritma nedir?
  Soyut veri yapıları, veri tiplerinin aksiyomatik özellikleri, asimtot gösterimine giriş.
  İkili arama, yapısal özyinelmeli, sıralama, basit algoritma analizi.
  Üretici özyinelemeleli sıralamalar (yığın, hızlı, birleştirici), gerçeklemeleri ve basit başarım analizleri.
  Üretici özyinelemeleli sıralamalar (yığın, hızlı, birleştirici),gerçeklemeleri ve basit başarım analizleri (devam). Sıradışı sıralama algoritmeları, kova, taban ve dışsal sıralama.
  Özdizgisel analiz. Özdizgi ilişkilerinin çözümü. Kuyruk ve yığıt soyut veri yapıları ve çeşitli gerçeklemeleri.
  Böl ve yönet algoritmalari için ana teorem. Teoremin çeşitli böl ve yönet algoritmalarına uygulanması.
  Listeler, çift bağlı listeler, halka kuyruklar, öncelikli kuyruklar.
  Ağaçlar. İkili arama ağaçları. Baist ikili ağaç arama algoritması.
  Dengeli ikili ağaçlar. Kırmızı-Siyah ve AVL ağaçları. Bu ağaç tiplerinin üst limitlerinin analiz ispatı.
  B Ağaçları, ilmekli ağaçlar ve diğer sıradışı ağaç türleri.
  Hash tabloları. Açık adresli ve bağlı hashleme. Hash fonksiyonlarının oluşturulması. Hash fonksiyonları ve çakışmaların analizi.
  Çift hashleme. Olasılıksal hashleme. Sabit anahtar kümeleri üzerinde mükemmel hashleme.
Veri yapıları algoritmalar
Share
WhatsApp'tan yazın