Hesaplama teorisi dersi konusunda ödev proje tez yazılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki öğrenciler için Hesaplama teorisi bölümü ile ilgili tüm derslerde, konularda assignment, ödev, soru, proje, tez, araştırma, homework, essay, take home exam çalışmalarınız yapılır teslim edilir. Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği başta olmak üzere birçok bölümde zorunlu verilen bu ders için kısa süre içinde yardımcı olmaktayız.

Amaç : Öğrencilere bilgisayar biliminin temel kavramları ile ilgili hesaplama ve kamaşıklık teorileri  bağlamında bir bakış açısı kazandırmak. Öğrencinin bilgisayar bilimi ve bilgisayar mühendisliği branşları arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamasını sağlamak.

İçerik : Hesaplama modelleri, Church-Turing Tezi, Kararverilebilirlik ve kararverilemezlik, Özyineli  numaralandırılabilirlik, Zaman karmaşıklığı, P ve NP sınıfları, Uzay karmaşıklığı, LOGSPACE, PSPACE-Tamlık

Dersin içeriği:

 • Matematiksel altyapı
 • Sonlu otomata: DFA, NFA, DFA = NFA, Nasıl gerçeklenir?
 • Sonlu otomata: devam
 • Kurallı ifadeler: kurallı diller, Kurallı gramerler, Kapalılık, Pigeonhole ilkesi, Pumping lemma,
 • Kurallı ifadeler: devam
 • Bağlamdan Bağımsız Diller: Ayrıştırma ve Belirsizlik, Ayrıştırma AğaçlarıTrees, Yığın yapılı otomata,
 • Bağlamdan Bağımsız Diller için Pumping lemma .
 • Bağlamdan Bağımsız Diller: devam
 • Turing Makinesi: Nasıl hesaplar?, Turing MAkinesi çeşitleri
 • Curch-Turing Tezi, Sonlanma Problemi, Çözülemeyen Problemler
 • Hesaplama Karmaşıklığı: P-kümesi, NP-kümesi, Cook Teoremi
 • Sonlu otomata, düzenli ifadeler, düzenli diller
 • İçerikten bağımsız dilbilgisi ve diller,
 • pushdownotomata.
 • Normal formlar.
 • Turing makineleri.
 • Karar verilebilirlik ve izlenebilirlik.
 • Karmaşıklık sınıfları ve hiyerarşileri.
 • NP-completeness.
Hesaplama teorisi
Share
WhatsApp'tan yazın