Uluslararası Örgütler proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Uluslararası Örgütler dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. Uluslararası Örgütler destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

 • Dersin İçeriği
 • Uluslararası Örgüt Kavramı ve Teorik Yaklaşımlar
 • Uluslararası Örgütlenmelerin Tarihsel Gelişimi ve Uluslararası Örgütlerin İşleyişi
 • Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Düzendeki Yeri, Hakları, Yetkileri ve Sorumlulukları
 • Milletler Cemiyeti
 • Birleşmiş Milletler (genel olarak)
 • Birleşmiş Milletlerin Organları ve İşlevleri
 • Birleşmiş Milletlerin Organları ve İşlevleri
 • Birleşmiş Milletlere Bağlı Uluslararası Örgütler ve Uzmanlık Kuruluşları
 • Birleşmiş Milletlere Bağlı Uluslararası Örgütler ve Uzmanlık Kuruluşları
 • Birleşmiş Milletlere Bağlı Uluslararası Örgütler ve Uzmanlık Kuruluşları
 • Bölgesel Nitelikli Uluslararası Örgütler
 • Bölgesel Nitelikli Uluslararası Örgütler
 • Hükümet Dışı Kuruluşlar (NGO)
 • Pratik Çalışma
 • Sınav Haftası
 • Sınav Haftası
 • Sınav Haftası

 

 • Uluslararası Örgütlerin tanımı
 • Uluslararası Örgütlerin sınıflandırılması
 • uluslararası örgütlerin aktörlüğü ve işlevleri: Örgüt kavramı anlatılacaktır. Uluslararası örgütlerin
 • temel nitelikleri, örgütlerin yapılanmaları anlatılacaktır.
 • : Uluslararası Örgütlerin tarihsel gelişimi ve uluslararası örgütlere kuramsal yaklaşımlar anlatılacaktır
 • : Uluslararası Örgütlerin tarihsel gelişimi ve uluslararası örgütlere kuramsal yaklaşımlar anlatılacaktır
 • : Uluslararası Örgütlerin tarihsel gelişimi ve uluslararası örgütlere kuramsal yaklaşımlar anlatılacaktır
 • : Çok taraflılık, küreselleşme kavramları ve Milletler Cemiyeti konusu anlatılacaktır
 • Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü
 • anlatılacaktır
 • Bölgeselleşme- küreselleşme, AB, Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Örgütü, Afrika Birliği, Arap Birliği,
 • ASEAN
 • Vize
 • Vize
 • NATO, AGİT, Amerika Devletler Örgütü, NAFTA,
 • ŞİÖ, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü
 • OECD, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi
 • Greenpeace, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Çevre Programı (UNEP), Gıda ve Tarım Örgütü
 • (FAO),
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu,
 • Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Hakları İzleme Örgütü
 • Genel Tekrar
 • Final
 • Final
Bu yazıyı okuyun  Uluslararası ticaret işletmecilik

 

 • Uluslararası Örgütlere Giriş
 • Uluslararası Örgütlerin Gelişimi
 • Milletler Cemiyeti
 • Uluslararası Örgütler Kuramları
 • Broken Promises: The United Nations at 60? Belgeselinin Gösterimi ve Birleşmiş Milletler
 • Birleşmiş Milletler?in Kurumsal Yapısı ve İşleyişi
 • Hotel Rwanda? Filminin Gösterimi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü
 • Avrupadaki Bölgesel Örgütler
 • Avrupa?da Bölgesel Örgütler: Avrupa Birliği
 • Avrupada Bölgesel Örgütler: NATO
 • Bölgesel Örgütler: Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu?dan örnekler
 • Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Ekonomik Örgütler
 • Uluslararası Örgütlerin Geleceği
Uluslararası Örgütler
Share
WhatsApp'tan yazın