Liderlik proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Liderlik dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. Liderlik destek almak için arayın hemen yardımcı olalım. Liderlik ödev yapılır, Liderlik proje yapılır, Liderlik tez yazılır, Liderlik tez yazılır, Liderlik sunum hazırlanır, Liderlik makale yazılır.

Liderlik konusunda tez, ödev, proje

 • Haftalık işlenen Dersin İçeriği
 • ÖĞRENME ve LİDERLİK a. Ders değil, yolculuk; b. Lider kime denir? Gerçek bir lider ile demagog arasındaki temel fark nedir? c. Liderlik ve Öğrenme; d. Liderliğin karanlık yüzü; e. Yöneticilik değil, liderlik; f. Liderliği ifade etmek g. Bir liderlik formülü var mıdır?
 • LİDERLİK PSİKOLOJİSİ a. Bir lider psikoloji biliminden nasıl yararlanır; b. Liderlikte “dönüşüm” potansiyelinin rolü; c. Dönüşme yeteneğinin iç ve dış dinamikleri;
 • LİDERLİK PSİKOLOJİSİ d. Zamanlama faktörü; e. Psikolojik savaş ortamında liderlik; f. Liderlik fırsatlarının iyiye kullanılması ile heba edilmesi arasındaki ilişki; g.Liderlik ve cesaret; h.Liderlik ve kararlılık üzerine bir yaklaşım; i. Başarısızlıkta enerjiyi koruyabilmek; j. Olumlu ilişkiler geliştirmede duyguların rolü ” Bir olay ile o olaya bakış açısı arasındaki fark” üzerine bir sınıf içi çalışma
 • KADIN LİDERLİĞİ a. Kadın liderliği için fırsatlar ve engeller; b. Kadınların lider olduğu takımlar; c. Kadınların farklı yeteneklerinden ve barışçı özelliklerinden yaratılabilecek yeni bir liderlik türü
 • YENİLİKÇİ LİDERLİK a. Liderlikte “yenilikçiliğin” rolü; b. Duygusal zekayı geliştiren liderlik; c. Sabah ilk iş, gece son iş;
 • YENİLİKÇİ LİDERLİK d. Empati nasıl yapılabilir: Kendine ve başkalarına empati; e. Güven duymak, güven duyulmak
 • LİDERLİK MARKASI a. Liderlik genetik midir? b. liderlik öğrenilebilir mi ? c. Üst liderlik ile alt liderlik nedir? Liderlikte “vizyon” ve “karizma.” İnsanlığın en eski ve etkili kurumu “Aile”nin liderlik üzerindeki yapıcı rolü, liderlikte “aile” anlayışının üstünlüğü.
 • LİDERLİK MARKASI İyi bir kariyer için liderlik özelliklerinin rolü. Lider ile pozisyon arasındaki ilişki ve çelişki nedir? Liderliği marka haline getirmek; c. Liderlik markası ve Kişisel marka; d.Vaka çalışması “Bir gün lider olursam…” başlıklı bir sınıf içi çalışma
 • LİDERLİK VE ETİK Dürüstlüğün liderlikteki rolü. Liderlik ve merhamet duygusu üzerine düşünceler. Meslek etiği, sosyal ve toplumsal etik nedir?
 • LİDERLİK VE ETİK Dürüstlüğün liderlikteki rolü. Liderlik ve merhamet duygusu üzerine düşünceler. Meslek etiği, sosyal ve toplumsal etik nedir?
 • MEDYA VE LİDERLİK a. Medya liderleri nasıl etkiler; b. Medya lider yaratır mı? c. Liderlik ve medyayı okuyabilmek;
 • MEDYA VE LİDERLİK d. Vaka çalışması “Medya ile beraber ya da medyaya rağmen lider olunabilir mi?” başlıklı bir sınıf içi çalışma
 • POLİTİKA VE LİDERLİK a. Politika nedir, nasıl izlenir; b. Bir lider küresel ve ulusal politikaları nasıl izler? c.Dünyada ve ülkemizde politik liderlik.
 • BAŞARILI TAKIM OLUŞTURMADA LİDERLİĞİN ÖNEMİ
Bu yazıyı okuyun  Ücretli tez yazımı

Örnek tezleri inceleyebilirsiniz

Liderlik konusunda tez, ödev, proje hazırlıyoruz
WhatsApp'tan yazın