Bir nevi tez proje merkezi olarak sizler için nasıl tez hazırlanacağı konusunda bazı önemli püf noktalar öğretmek istiyoruz. Önce örnek vererek bir anlatımla başlayalım, kendinizi açılış argümanı sunan bir avukatın sunumunu izleyen jüri üyesi olarak düşünün. Avukatın sizi ikna etmek için neler söyleyeceğini ve temsil ettiği tanığın gerçekten suçlu olduğuna mı yoksa masum olduğuna mı inandığını kısa bir zamanda bilmek isteyeceksiniz.

Tezleri değerlendiren kişiler de jüri üyeleri gibidir, çok fazla okumadan yazarın argümanını nasıl sunacağını ve sunduğu argümanların konuyu ne kadar kapsadığını bilmek isteyeceklerdir. Tez açıklamanızı okuduktan sonra okuyucu, “Bu yazı beni bir şey hakkında ikna etmeye çalışacak. Ben henüz ikna olmadım ama nasıl olabileceğimi görmek istiyorum.” diye düşünmesi gerekir.

Etkili bir tez, basit bir “evet” veya “hayır” ile cevaplandırılamaz. Bir tez konu başlığı olmadığı gibi, bir olay ya da bir fikir belirtme de değildir. “Komünizmin çöküşünün nedenleri” bir konudur. “Doğu Avrupa’da komünizm çöktü”, eğitimli insanlar tarafından bilinen bir olgudur, “Avrupa’da yaşanan en iyi şey komünizmin çöküşüdür” ise bir fikirdir. (“En iyisi” gibi üstünlükler neredeyse her zaman sıkıntıya yol açar. Avrupa’da yaşanmış olan her şeyi tartmak imkansızdır. Hem Hitler’in düşüşü “En iyi şey” olamaz mı?)

Yazdığınız her tezin bir ana noktası, ana fikri veya merkezi mesajı olmalıdır. Makalenizde yaptığınız argüman veya argümanlar bu ana fikri yansıtmalıdır. Bu ana fikirdeki konumunuzu ele geçiren cümle, tez cümlesi dediğimiz şeydir. Bir tez cümlesi, fikirlerinizi bir ya da iki cümle üzerinde odaklar. Makalenizin konusunu sunmalı ve konuyla ilgili konumunuz hakkında yorum yapmalıdır.

Tez cümlesi, okuyucunuza makalenin ne hakkında olduğunu söylemeli ve yazınızı yönlendirmeye ve argümanınızın odaklanmasını sağlamaya yardımcı olmalıdır. Tez proje merkezi olarak sizlere bunun nasıl yapılacağı hakkında yardım edebilir, açıklayıcı bir şekilde anlatımını da yapabiliriz.

Tez proje merkezi sizlere daima yardım etmeye hazır olan yerlerdir, bu merkezler ile tezlerinizi daha güzel ve anlaşılır bir biçimde yazarak değerlendirecek olan kişilerin gözünde ön plana çıkabilirsiniz.

Tez proje merkezi
WhatsApp'tan yazın