İşletmeye Giriş proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine İşletmeye Giriş dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez hazırlama, literatür taraması, bitirme tezi hazırlama sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. İşletmeye Giriş destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

 • Dersin Amacı: İşletme ile ilgili temel bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki derslere temel oluşturmaktır.
 • Haftalık Dersin İçeriği
 • İşletme İle İlgili Temel Kavramlar
  Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme Ve İşletmenin Çevresi
  İşletmelerin Sınıflandırılması ödev hazırlama
  İşletmelerin Sınıflandırılması (Devam)
  İşletmelerin Sınıflandırılması proje hazırlama
  İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları
  Kuruluş Yeri Seçimi
  İşletme Fonksiyonları: Satınalma ve Üretim Yönetimi
  Pazarlama Yönetimi tez hazırlama
  Pazarlama Yönetimi (Devam)
  Muhasebe ve Finans Yönetimi
  İnsan Kaynakları Yönetimi tez hazırlama
  Halkla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme
  Genel Tekrar
  İşletmeye giriş genel açıklama.
  İşletme türleri ve kurulması ödev hazırlama
  Uluslararası işletmecilik konuları.
  İşletmelerde yönetim.
  İşletmelerde yönetim proje hazırlama
  İşletmelerde insan kaynakları yönetimi.
  İşletmelerde insan kaynakları yönetimi.
  İşletmelerde muhasebe ve finans yönetimi.
  İşletmelerde muhasebe ve finans yönetimi.
  İşletmelerde üretim yönetimi ödev hazırlama
  İşletmelerde üretim yönetimi.
  İşletmelerde pazarlama yönetimi.
  İşletmelerde pazarlama yönetimi.
  Genel tekrar.
İşletmeye Giriş
Share
WhatsApp'tan yazın