İşletme analizi dersi ile ilgili ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama desteği vermekteyiz. İşletme ve endüstri mühendisliği öğrencileri tarafından alınan bir derstir, aynı zamanda başka bölüm öğrencileri de almaktadır. İşletme analizi projesi hazırlama konusunda destek vermekteyiz.

İşletme analizi nasıl yapılır

İşletme analizi projesi nasıl yapılır, proje örnekleri nelerdir, örnek projeler, tez örnekleri, örnek tezler hakkında bilgi vermekteyiz. Tez konusu seçiminde, konu belirlemede yardımcı olunmaktadır. İşletme analizi örnekleri, pdf ve slaytlara aşağıda ulaşabilirsiniz.

İşletme Analizi hakkında dokümanlar

Swot analizi nedir, swot analizi ne işe yarar, neden kullanılır, neden tercih edilir, bu sorulara kısa sürede yeni bir makalede cevap arayacağız.

Dersin amacı :

Üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması. Gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanması.
Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları ödev hazırlama, Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi proje hazırlama, Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisler, Stratejik Yönlendirme, Temel Stratejiler ve Alt Grupları, Üst Yönetim Stratejileri tez hazırlama, Rekabet Stratejileri, Fonksiyonel Stratejiler, Yönetim Stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler, Stratejilerin Uygulanması, Stratejik Değerleme ve Kontrol, Kurumsal Yönetişim ve Etik, örnek uygulamalar

İşletme analizi ödev proje yapılır

Özellikle işletme bölümü öğrencilerine verilen proje ödevlerinden biri olduğu için destek veriyoruz. Bize ödev ile ilgili detayları vermeniz halinde size kısa zamanda ödevinizi yapıp teslim ediyoruz.

İşletme Analizi
WhatsApp'tan yazın