Introduction to Probability proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Introduction to Probability dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. Introduction to Probability destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

Dersin İçeriği : Küme ve olay, örnek uzayı, klasik ve göreli frekans yaklaşımı ile olasılık tanımı, olasılık aksiyomları, koşullu olasılık ve bağımsızlık, Bayes teoremi, rassal değişkenler, kesikli ve sürekli rassal değişkenlerin olasılık fonksiyonu ve dağılım fonksiyonu .

Haftalık işlenen konular

 • Kümeler kuramı
 • Permütasyon, Kombinasyon
 • Rassal deneyler, örnek nokta, örnek uzay ve örnekler
 • Olasılık ölçüsü ve teoremleri
 • Olasılık ölçüsü ve teoremleri, Geometrik olasılık
 • Koşullu olasılık ve Olayların Bağımsızlığı
 • Toplam olasılık ve Bayes Teoremi
 • Ara sınava hazırlık
 • Rassal değişkenler
 • Kesikli rassal değişkenlerin olasılık fonksiyonları
 • Kesikli rassal değişkenlerin olasılık fonksiyonları
 • Sürekli rassal değişkenlerin olasılık yoğunluk fonksiyonları
 • Sürekli rassal değişkenlerin olasılık yoğunluk fonksiyonları
 • Final sınavına hazırlık
 • Konular
 • Başlangıç I: İstatistik
 • Başlangıç II: İstatistiksel düşünme ve yapılı çevre araştırmalarında problemlerin yapısı
 • Nicel veriyi tanımlama, temsil etme, keşfetme ve kıyaslama
 • SPSS’e giriş
 • Betimsel istatistik: kavramlar
 • Olasılık
 • Hipotez testi
 • Örneklem, nicel modeller ve benzetim
 • Çıkarım, temel kavramlar
 • Çıkarım: Dağılımlar ve oranlar
 • Regresyon
 • Korelasyon tekniği
 • Istatistik tekniklerini kullanmak: Yapılı çevre araştırmalarından örnekler (Sağlık mekanları, okullar, ve ofis yapıları)
 • Kritik bakış: yapılı çevre araştırmalarında sonuçları yorumlamak
 • Öğrenci sunumları
 • Dönemin gözden geçirilmesi
Introduction to Probability
Share
WhatsApp'tan yazın