Introduction to insurance proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Introduction to insurance dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. Introduction to insurance destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

Bölümde verilen dersler

 • Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık
 • Genel Muhasebe I
 • Mikro Ekonomi
 • Temel Hukuk
 • Temel Matematik
 • Türk Dili-I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Yabancı Dil-I (İngilizce)
 • Staj-I
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi
 • Genel İşletme
 • Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
 • İletişim
 • Sigortacılığa Giriş ve Temel Sigortacılık
 • Genel Muhasebe II
 • Makro Ekonomi
 • Ticaret Hukuku
 • Ticari Matematik
 • Türk Dili-II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Yabancı Dil-II (İngilizce)
 • Staj-II
 • Ofis Programları
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Pazarlama İlkeleri
 • Halkla İlişkiler
 • Bankacılık Uygulamaları
 • Bankacılıkta Fon ve Risk Yönetimi
 • Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku
 • Finansal Yönetim**
 • Bireysel Bankacılık
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Portföy Yönetimi
 • Finansal Hizmetler Pazarlaması
 • İşletme Yönetimi I
 • Mesleki Yabancı Dil I
 • Diksiyon ve Güzel Konuşma
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi
 • Sigorta Tür ve Analizleri
 • Mali Tablolar Analizi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
 • Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları
 • Borçlar Hukuku
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Kişisel Satış Teknikleri
 • İşletme Yönetimi II
 • Banka ve Sigortacılık Muhasebesi
 • Mesleki Yabancı Dil II
 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Introduction to Banking and Basic Banking
 • General Accounting I
 • Microeconomics
 • Basic Law
 • Basıc Mathematics
 • Turkish Language I
 • Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution I
 • Foreign Language I
 • Internship I
 • Information and Communication Technology
 • General Business
 • Filing and Archiving Techniques
 • Communication
 • Introduction to Insurance and Basic Insurance
 • General Accounting I
 • Macroeconomics
 • Commercial Law
 • Commercial Mathematics
 • Turkish Language II
 • Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution II
 • Foreign Language II
 • Internship II
 • Office Programs
 • Management and Organization
 • Principles of Marketing
 • Public Relations
 • Banking Applications
 • Fund and Risk Management in Banking
 • Banking and Insurance Law
 • Financial Management
 • Personal Banking
 • Negotiable Instruments Law
 • Customer Relations Management
 • Portfolio Management
 • Marketing of Financial Services
 • Business Administration I
 • Professıonal Foreign Language I
 • Diction and Good Conversation
 • Human Resources Management
 • Credit Process and Credit Management
 • The Types of Insurance and Analyzes
 • Financial Statement Analysis
 • Labor and Social Security Law
 • Foreign Exchange Transactions in Banking
 • İndividual Pension and Life Insurances
 • Law of Obligations
 • Financial Markets and Institutions
 • Personal Selling Techniques
 • Business Administration II
 • Accounting of Banking and Insurance
 • Professıonal Foreign Language I
 • Quality Management Systems
Introduction to insurance
WhatsApp'tan yazın