Hukuk ödevi, makale ve tezi yazarken nelere dikkat edilmesi gerekmektedir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunları nasıl yapacağınızı aşağıda detaylı bulabilirsiniz.

Hukuk ödevi nasıl yazılır

Her ne kadar tez nasıl yazılır sorusu birçok bölüm için benzer olsa da burada özellikle hukuk bölümü öğrencilerinin nasıl yazacağını anlatmak istiyoruz.

Kaynak Taraması Yapmak

Hukuk ödevi yazmaya başlamadan önce benzer konudaki bilgi ve içeriklerin yer aldığı kitap, tez, makale, ödev, mevzuat ve emsal yargı kararlarının araştırılması ve ilk planda bu kaynaklar tamamen okunmasa dahi içeriğine ilişkin temel bilgi edinebilecek düzeyde incelenmesi gerekmektedir.

 

Taslak&İçindekiler Oluşturmak

Hukuk ödevi konusu ile ilgili yapılan ön araştırmanın ardından ödevin içeriğinde yer alması gereken başlıkların belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen başlıkların içeriğine ilişkin de küçük notlar almak, detaylı olarak ele alınması planlanan hususları sıralamak yazarken hatırlayabilmek açısından son derece faydalı olacaktır. Aksi halde çok sayıda kaynak içerisinde boğulup ödev konusu ile ilgili vurgulanması gereken önemli bir noktayı gözden kaçırabilirsiniz.

 

Bu yazıyı okuyun  Research paper nedir nasıl yazılır, örnekler

Yazma Aşaması

Yapılan ön araştırma ve başlıkların belirlenmesinin ardından ödevin yazma aşamasına geçilebilir. Ancak ön araştırma ne kadar sağlıklı olursa ödevi yazmak o derece kolaylaşacaktır. Temel ne kadar sağlam olursa üzerine bina inşa etmek o kadar kolay ve inşa edilen bina da o derece sağlam olacaktır. Bu sebeple ilk iki aşamaya da en az yazma aşaması kadar önem verilmesi gerekmektedir.

Hukuk tezi yazma aşamasında da Giriş ve Sonuç kısımlarını en son yazmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Zira tüm kaynakları detaylı olarak okuyup ödev konusuna ilişkin tüm hususlara hakim olduktan sonra çalışmanın geneline ilişkin değerlendirmelerin yer alacağı giriş ve sonuç bölümlerini yazmak daha kolay olacaktır.

Hukuk tezi yazarken her başlığın kendi içerisinde bir bütünlük oluşturması gerekmektedir. Ödevi bir puzzle olarak değerlendirirsek parçalardaki eksiklik ve tutarsızlık puzzle açısından görselliği ödev açısından ise içeriği bozacaktır.

Her kelimenin hatta bir virgülün dahi anlamı değiştirdiği ve hukuk ile ilgili bir ödev açısından anlam farklılıklarının son derece ciddi önem arz ettiği hususlarını göz önünde bulundurmak ve kurduğumuz cümlelerin okuyan her kişi açısından aynı anlama gelmesi hususuna dikkat etmek gerekmektedir.

Tartışmalı konularda farklı görüşlere ödevinizde yer verdikten sonra kişisel kanaatinizi de ifade etmeniz gerekmektedir.

 

Bu yazıyı okuyun  Kimya Mühendisliği Ödev Proje Tez

Diğer Hususlar

Akademik çalışma sayısının fazla olması konuyu anlayabilmek açısından önemli avantajlar sağlasa da ödev yazarken geçmiş dönemdeki makale, ödev ve tezlere benzerlik arz etmesi intihal oranının artmasına sebep olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için ifade kabiliyetinizi geliştirmeniz ve benzer konuyu farklı cümlelerle ifade edebilmeniz gerekmektedir. Bu da ancak sürekli olarak yazmak ve okumak ile geliştirilebilecek bir husustur ve sabır gerektirir.

Hazırladığınız ödevin görselliği de önemlidir ve Microsoft Office Word uygulamasının temel özelliklerine hakim olmanız bu noktada size avantaj sağlayacaktır.

Ödev hazırladığınız hukuk fakültesinin şekilsel hususlarda belirlediği standartları araştırmanız ve bu standartlara uygun bir şekilsel düzenleme yapmanız gerekmektedir. Hukuk tez örnekleri sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

Hukuk ödevi tezi nasıl yazılır
Share
WhatsApp'tan yazın