Ek örnekleri ile ilgili yazıda, ek sayfasına neler eklenir, ek sayfasında bulunması gereken bölümler nelerdir, bunları örneklerle bulabilirsiniz.

Ekleri göstereceğiniz sayfa için kapak sayfası hazırlamanız ve başlık olarak da  “EKLER” yazmanız lazım. Ekler sayfasına neler yazılmalı, tez yazarken görünümü ve tezin bütününü dağıtan , konuya ilave olarak yazmanız gereken ve dipnot olarak veremeyeceğiniz kısımlar, uzun ilaveler, ekler sayfasına eklenir. Örnek hesaplama, program listeleri, anket formları, haritalar bu bölüme eklenir.

Ekler sayfasına ilave edilecek açıklama için başlık yazılmalı ve sıralamaya göre “EK-1, EK-2, EK-3, …” gibi her biri farklı sayfadan başlayacak şekilde yazılmalıdır.

 

Ekler sayfasına örnekler

Tez nasıl yazılır makalesine göz atabilirsiniz.

Ek örnekleri

Bir yanıt yazın

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?