Bankacılık ve finans bitirme projesi desteği verilir. Bankacılık Finans ödev tez proje konusu hakkında akademik destek almak isteyen lisans, tezli tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ödev yapma, proje hazırlama, tez hazırlama , tez yazma, makale yazma konularında destek vermekteyiz. Bankacılık ve Finans çalışmalarınız ingilizce ve türkçe yapılır. Bankacılık ve Finans bölümünde öğrenim gören öğrenciler talep etmeleri halinde ödevlerinizde, projelerinizde, tezlerinizde destek olmaktayız. Detaylı bilgi almak için iletişim sayfasından bize detaylı bilgi verebilirsiniz.

Tez merkezi olarak finans tez konusu isteyen öğrencilere konu bulmada yardımcı olmaktayız. Finans tez konusu verme yanında bankacılık tez konusu, sigortacılık tez konusu hakkında da yardımcı olmaktayız.

Bankacılık Finans ödev tez proje konusu ile ilgili olarak öğrenciler bizi, ödevim var, ödevimi yaptırmak, projemi hazırlatmak, tezimi yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak istiyorum diyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

Tez merkezi olarak, tez konusu vermekteyiz. Bilgi almak için tıklayın

Bankacılık Finans hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar

 • Finansal Kurumlarda Operasyonel Yönetim
 • Para ve Finans Sistemi
 • Finansal Ürün Yapılandırma ve Risk
 • Hazine Yönetimi tez merkezi
 • Yönetim Muhasebesi tez hazırlama
 • Şirket Finansmanı
 • Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi ve Portföy Yönetimi
 • Stokastik Süreçler tez merkezi
 • Yatırım Yönetimi tez konusu
 • Finansal Ekonomi için Sayısal Metodlar
 • Türevsel Ürünlerin Fiyatlandırması
 • Sayısal Finansta Nümerik Metodlar
 • Davranışsal Finans
 • Kurumsal Finans tez hazırlama
 • Türkiye Ekonomisi üzerine Güncel Tartışmalar
 • Finansal Hesaplamalar
 • Finans için Makroekonomi
 • Risk Yönetimi tez merkezi
 • Teknik Analiz tez konusu
 • İleri Finansal Modelleme
 • Uygulamalı Kurumsal Finans
 • Çokuluslu Finansal Yönetim
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Finansal Piyasalar ve Ekonomik Performans
 • Finansal Modelleme ve Sermaye Bütçelemesi
 • Model : Geri Ödeme Süresi ve İskonto Edilmiş
 • Geri Ödeme Süresi
 • Model : Net Bugünkü Değer Yöntemi
 • Model : Kârlılık Endeksi
 • Model : İç Verim Oranı ve Düzeltilmiş İç Verim Oranı
 • Model : Farklı Ekonomik Ömürlü Projelerin Karşılaştırılması
 • Model : Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi
 • Model : Duyarlılık ve Senaryo Analizi
 • Model : Olasılık Dağılımı
 • Model : Monte Carlo Simülasyonu
 • Model : Reel Opsiyonlar
 • TEMEL KAVRAMLAR
 • DÖVİZ VE EFEKTİF
 • DÖVİZ TİCARETİ
 • DÖVİZ PİYASALARI
 • PARA PİYASALARI
 • Millî Para Piyasası
 • Uluslararası Para Piyasaları
 • DÖVİZ TİCARETİ ÇEŞİTLERİ (VADESİZ, VADELİ VE SWAP)
 • DÖVİZ KURLARIYLA İLGİLİ İSTİHBARAT ŞEKİLLERİ
 • Döviz Kurlarında “Fiyat Sistemi” ve “Miktar Sistemi”
 • Döviz Alış ve Satış Kurları
 • Çapraz Kurlar
 • Vadeli Döviz Kurları ve Swap Limitleri
 • İskonto (Deport), Prim (Report) ve Swap Oranları
 • viii Bankacılıkta ve Dış Ticarette Döviz Kuru Riskine Karşı Korunma: Hedging İşlemleri
 • KUR RİSKİ İLE KUR SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ VE KUR RİSKİ ALANLARI
 • KUR RİSKİ İLE KUR SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ
 • Kambiyo Denetimi (Sabit Kur) Sisteminde Kur Riski
 • Ayarlanabilir Sabit Kur Sisteminde Kur Riski
 • Esnek Kur Sisteminde Kur Riski
 • KUR RİSKİ ALANLARI
 • İhracat ve İthalatta Kur Riski
 • Bankacılık Faaliyetlerinde Kur Riski
 • Yabancı Sermaye Tedarik Faaliyetlerinin Kur Riski
 • Kredi Vermenin Kur Riski
 • Müşteri Taahhütlerinin Kur Riski
 • Bankaların Kendi İşlemlerinde Kur Riski
 • Banka Dışı İşletmelerin Sermaye Hareketlerinde Kur Riski
 • Çokuluslu Şirketlerin Ticarî Hareketleri
 • Muhasebe Riski (Çeviri Riski) (Translation Exposure)
 • Döviz Akımları Riski (İşlem Riski) (Transaction Exposure)
 • Yatırım Kararlarında Kur Riski (Ekonomik Risk) (Economic Exposure)
 • DIŞ TİCARETTE DÖVİZ POZİSYONLARI VE KORUNMA STRATEJİLERİ
 • DÖVİZ POZİSYONLARI
 • Kesin (Şüphesiz) Döviz Pozisyonları
 • Tekil Döviz Pozisyonları
 • Toplam Döviz Pozisyonları
 • Günlük Döviz Pozisyonları
 • Şüpheli ve Çok Şüpheli Alacaklar
 • Pozisyon Yönetimi tez konusu
 • KUR RİSKİNE KARŞI KORUNMA STRATEJİLERİ
 • Tam Korunma Stratejisi
 • Korunmadan Vazgeçme Stratejisi
 • Esnek Korunma Stratejisi
 • KORUNMA KARARLARININ ALINMASINDA KUR TAHMİNLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ
 • KUR RİSKİNİN KALİTATİF (NİTEL) TAHLİLİ
 • KUR RİSKİNİN KISA VADELİ KANTİTATİF (NİCEL) TAHLİLİ
 • Faiz Paritesi Teorisi (Güvenli Faiz Arbitrajı Mekanizması)
 • KUR TAHMİNLERİNDE DİKKATE ALINABİLECEK GENEL GÖSTERGELER
 • KUR RİSKİNE KARŞI KORUNMA (HEDGING) ARAÇLARI VE
 • FONKSİYONLARI
 • RİSK ÖNLEYİCİ VE RİSK AZALTICI KORUNMA ARAÇLARI
 • Dış Ticaretin Millî Para İle Yapılması
 • Döviz Tercih Hakkı tez konusu
 • Üçüncü Dövizle Korunma Şartı
 • Döviz Kuru Sigortası (Garantisi)
 • KUR RİSKİNİ TELAFİ EDİCİ ARAÇLAR
 • Vadesiz Döviz Ticareti (Spot Piyasa) Yoluyla Korunma
 • Vadeli Döviz Ticareti (Türev Piyasası) Yoluyla Korunma
 • Genel Olarak Vadeli Döviz Sözleşmeleri (Türev Ürünler)
 • Outright Vadeli Döviz Ticareti
 • İhracat Alacaklarının Outright İşlemlerle Korunması
 • İthalat Borçlarının Outright İşlemlerle Korunması
 • Menkul Kıymetlerin Outright İşlemlerle Korunması
 • Swap Ticareti
 • Faiz Arbitrajına Yönelik Swap Ticareti (Ödünç Döviz Swapı)
 • Pozisyon Denkleştirmesine Yönelik Swap Ticareti
 • Döviz Kredileri
 • İhracatçının Döviz Kredisi Kullanarak Korunması
 • İthalatçının Döviz Kredisi Vererek Korunması
 • Döviz Alacak Senetlerinin İskonto Edilmesi
 • Bankacılıkta ve Dış Ticarette Döviz Kuru Riskine Karşı Korunma: Hedging İşlemleri
 • DİĞER KORUNMA ARAÇLARI
 • Forfaiting
 • Factoring tez konusu
 • Leasing
 • KUR RİSKİNE KARŞI KORUNMA: TÜRKİYE’DEKİ DURUM VE ÖRNEK UYGULAMALAR
 • DÖVİZE DAYALI “VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMESİ”
 • TÜRLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri: Fiziki Teslimatlı Olmayan
 • Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri: Fiziki Teslimatlı
 • DÖVİZE DAYALI “PUT OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ” GENEL ÖZELLİKLERİ
 • DIŞ TİCARET FİRMALARI AÇISINDAN OPSİYON VE FUTURES
 • İŞLEMLERİ İLE KUR RİSKİNE KARŞI KORUNMA: İKİ ÖRNEK OLAY
 • Vadeli İhracatta Korunma: Opsiyon İşlemi Yoluyla Hedging
 • Vadeli İthalatta Korunma: Futures İşlemi Yoluyla Hedging
 • Döviz Piyasası İşlemi: Vadeli Kurdan Euro Alınması (Futures Sözleşmesi Düzenlenmesi)
 • Uluslararası Para Piyasası İşlemi: Euro Bazında Vadeli Döviz Tevdiat Hesabı Açtırılması
 • Döviz Piyasası ve Uluslararası Para Piyasası İşlemlerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
Bu yazıyı okuyun  Python ödev proje yapılır

Bankacılık ve finans tez örnekleri için tıklayın

Bankacılık Finans ödev tez proje konusu
Share
WhatsApp'tan yazın