Üretim yönetimi operasyon dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz. Akademik hizmetleri veren ekibimiz konusuna hakim deneyimli birçok proje ödev tez çalışmasında yer almış lisansüstü ve doktora eğitimi alan akademisyen gruptan oluşmaktadır.

 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, işletmelerde üretim ve hizmet sistemlerinin hem tasarım, hem
de planlama fonksiyonlarını içeren sayısal uygulamalarla, temel üretim ve
operasyon işlemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: Temel kavramlar, rekabetçilik, strateji, üretkenlik, süreç seçimi, kapasite
planlama, tesis yerleşimi, zaman programlama, yer analizi ve seçimi, tahmin
etme, envanter yönetimi, kalite ve kalite kontrol, toplu üretim planlama, MRP II,
bakım, iş sistemlerinin tasarımı.

 • Operasyon yönetimine giriş ve yerleşim seçimi
  Tesis yerleşim planlama
  Kısa dönemli planlama
  Stok yönetimi-ekonomik sipariş modeli.
  Rassal talep durumunda stok yönetimi.
  Stok kontrol sistemleri ve değişkenlik.
  Proje yönetimi – öncelikler ve proje şeması.
  Kritik yol yöntemi ve PERT.
  Proje yönetiminde etkinlik hızlandırma
  Doğrusal programlama ve grafik çözüm yöntemi.
  Operasyon yönetimi problemlerinin doğrusal programlama problemi olarak modellemesi.
  Yazılım kullanarak doğrusal programlama problemlerini çözme, çözümü yorumlama, uygulanacak adımlara çevirme ve duyarlılık analizi yapma.
  Bütünsel planlama
 • Üretim Ve Operasyon Yönetimine Giriş
  Rekabetçilik, Strateji, Üretkenlik
  Süreç Seçimi ve Kapasite Planlama
  Tesis Yerleşimi
  Zaman Programlama
  Yer Analizi ve Seçimi
  Ara Sınav
  Tahmin Etme
  Envanter Yönetimi
  Kalite ve Kalite Kontrol
  Toplu Üretim Planlama
  MRP II
  Bakım
  İş Sistemlerinin Tasarımı
  Tekrar
  Final Sınavı
 • Üretim Sistemlerine Giriş
  Üretim Sistemleri: Sürekli, Sipariş ve Proje Tipi Üretim Sistemleri ve Özellikleri
  Tam Zamanında Üretim Sistemleri
  Esnek Üretim Sistemleri, Özellikleri, Üstünlükleri ve Zayıf Yanları
  Kalite Yönetimi
  Toplam Kalite Yönetimi
  Kalite Kontrolü
  Arasınav
  İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri
  İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri (Devam)
  Kabul Örneklemesi
  Tedarik Zinciri Yönetimi
  Lojistik Yönetimi
  Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Seçimi
 • Üretim yönetimi operasyon hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar
 • Lisans
  Yüksek Lisans
  Tezli Tezsiz yüksek lisans
  Master
  MBA
  Doktora
 • Ödev Yapılır
  Proje Hazırlanır
  Tez yazılır
  Makale yazılır
  Sunum hazırlanır
  Essay makale hazırlanır
  Assignment
  Homework
  Take home exam
 • Konular
  Üretim kavramları;üretim ekonomisi ile üretim yönetimi arasındaki ilişkiler; üretim yönetiminin amaçları, başlıca ilgi ve uğraş alanları.
  Üretim faktörleri sistemi; üretim sistemi; mal ve hizmet üretimindeki üretim sistemi örnekleri.
  Üretim planlaması; uzun, orta ve kısa dönemli karar problemleri; stratejik tasarım problemleri.
  Üretim sisteminin tasarımı; üretim sistemlerine tipolojik bakış; sürekli ve kesikli üretim sistemleri; esnek üretim sistemleri; yalın üretim sistemi.
  Kuruluş yeri seçimi; fabrika içi yerleşim düzeni.
  Lojistik düzeninin kurulması ve işletilmesiyle ilgili kararlar; tedarik ve üretim lojistiğindeki çağdaş gelişmeler; MRP, MRP II; JIT, Kanban vs.
  Tesis kapasitesi, kapasite türleri ve kapasiteye etki eden faktörler; malzeme ihtiyaç planlaması-kapasite planlaması ilişkileri.
  Ara Sınav
  Uzun-orta ve kısa dönemli üretim planları arasındaki ilişkiler; Toplam üretim plânı-ana üretim plânı ilişkileri-kısa dönemli üretim programı; üretimde hazırlık çalışmaları ve rasyonelleştirme önlemleri.
  Kısa dönemli operasyon planlamasındaki başlıca karar konuları; Üretim/işlemler yönetiminde darboğaz faktörü, sebepleri ve sonuçları.
  İşgücü ve makine kapasitelerinin belirlenmesi ve uyumlaştırılması; operasyon-işlem kapasitesi; Malzeme satınalma talimatları-Net malzeme ihtiyacının tespiti.
  Optimal üretim programının belirlenmesindeki olası senaryolar ve kullanılan kriterler; Doğrusal programlama modeli ve uygulamaları.
  Sıralama problemi ve sıralama kriterleri; Kuyruk sorunu- Hat dengeleme problemi.
  İş yükleme (atama) problemi; Çizelgeleme ve çizelgeleme teknikleri; CPM/PERT teknikleri-Gantt diyagramı.
  Üretim yönetimi dersinden elde edilen bilgilerin toplu değerlendirmesi.
  Final Sınavı
Bu yazıyı okuyun  Ekonomiye giriş dersi ödev proje

 

Üretim yönetimi operasyon
Share
WhatsApp'tan yazın