Üretim sistemleri analizi ödev proje yaptırmak isteyen lisans, tezli tezsiz yüksek lisans öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

 

Bu dersin amacı, üretim sektöründe verimlilik, kalite ve esneklik artışı için kullanılacak ilkeleri ve modelleme tekniklerini incelemektir. Ders, tasarım ve geliştirme süreçleri, üretim planlama ve kontrol, stok yönetimi, çizelgeleme ve tesis yerleştirme ve düzeni konularını içermektedir. Öğrencilere bu aktivitelerin kavramsallaştırıldığı bir genel çerçeve tanıtıldıktan sonra üretim sistemleri analizi için farklı seviyelerdeki karar verme problemleri sunulur. Teorik bilgi farklı endüstri uygulamaları üzerine projelerle desteklenir.

 

Üretim sistemleri analizi ödev proje

Üretim sistemleri analizi ödev proje
Tagged on:     
WhatsApp'tan yazın