Uluslararası finansal raporlama standartları dersi ödev proje tez yazdırmak isteyen lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz , master, doktora eğitimi alan öğrencilere destek olmaktayız. Ekonomi, iktisat, uluslar arası ticaret, endüstri öğrencilerinin aldığı zorunlu bazı üniversite bölümlerinde de seçmeli verilen derslerden biridir. Uluslararası finansal raporlama standartları dersi hakkında profesyonel destek almak isteyen tüm üniversite öğrencilerine ödev, soru, proje, tez, sunum, makale, essay, assignment, homework, take home exam konularında İngilizce, Türkçe desteği vermekteyiz.

İktisat bölümü, Ekonomi bölümü , muhasebe bölümü, finans bölümü, finans dersi, Uluslararası finansal raporlama standartları , Uluslararası finansal raporlama standartları ödev, Uluslararası finansal raporlama standartları proje, Uluslararası finansal raporlama standartları tez, Uluslararası finansal raporlama standartları makale, Uluslararası finansal raporlama standartları tez örnekleri, Uluslararası finansal raporlama standartları proje örnekleri, tez hazırlama, ödev merkezi, tez, merkezi, proje, merkezi, ödev konusu, proje konusu, tez konusu, Uluslararası finansal raporlama standartları ödev konusu, Uluslararası finansal raporlama standartları proje konusu, Uluslararası finansal raporlama standartları tez konusu .

Hangi öğrencilere akademik destek veriyoruz, lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora yapan öğrencilere destek vermekteyiz. Bunun yanında hangi tür akademik çalışmalara destek veriyorsunuz diye soranlar, ödev, tez, proje, soru, makale, essay, inceleme, araştırma, rapor, assignment, homework, take home exam çalışmalarını yapmaktayız.

Bu yazıyı okuyun  Liderlik konusunda tez, ödev, proje hazırlıyoruz

Ödev, proje yaptırmak isteyen öğrenciler bize internette arama yaparak ulaşır, bunun için anahtar kelime kullanarak sitemize ulaşır, örnek olarak, Uluslararası finansal raporlama standartları ödevim, projem var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak, tez yazdırmak istiyorum, bilgisayar, yazılım proje yapanlar var mı, proje merkezi, ödev merkezi arıyorum, assignment yapan, homework yapan site var mı, ödev örnekleri, proje örnekleri, ödev konusu, proje konusu arıyorum diyerek ulaşır.

Sadece Türkiye’deki öğrencilere yardımcı olmuyoruz, bunun yanında Kıbrıs’taki üniversitelerde, fakültelerde bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yardımcı olmaktayız. Bununla beraber, Amerika, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Rusya, Hindistan ve Çin’deki öğrencilere talep üzerine Türkçe ve İngilizce dillerinde yardımcı olmaktayız.

Uluslararası finansal raporlama standartları dersi ödev proje yapılır , üniversite öğrencilerine ödev, soru, proje, tez, sunum, makale, assignment yapılır, hazırlanır

KONULAR
UFRS’ye giriş / UFRS finansal tabloların menfaat sahipleri / Kavramsal çerçeve
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (UMS16, UMS38, UMS36, UMS23)
Stoklar ( UMS 2 )
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (UMS 40 )
Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar, çalışanlara sağlanan faydalar (UMS37, UMS19)
Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar, çalışanlara sağlanan faydalar (UMS37, UMS19)
İlişkili taraf açıklamaları, bilanço tarihinden sonraki olaylar, (UMS24, UMS10)
Finansal araçlar, kiralama işlemleri (UMS39, UMS17, UFRS7)
Konsolidasyon, iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıkları (UMS 27, UMS 28, UMS 31)
Nakit akım tablosu (UMS7)
Nakit akım tablosu (UMS7)
Gelir vergileri (UMS12)
Yasal mizandan UFRS finansal tabloların oluşturulması
Yasal mizandan UFRS finansal tabloların oluşturulması

Uluslararası finansal raporlama standartları dersi ödev proje
Share
WhatsApp'tan yazın