Tıp ve Hemşirelik öğrencilerine ödev tez proje ile ilgili lisans, yüksek lisans, master düzeyinde, ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama, bitirme tezi , makale, essay konularında destek verilir. Tıp öğrencilerine, doktor adaylarına ve uzmanlık aşamasındaki doktorlara tüm konularda akademik destek verilir.

Tıp tezi hazırlama

Tıp fakültesi öğrencisiyim, tıp projesi yaptırmak, tıp tezi hazırlatmak, örnek tıp tezleri görmek, örnek sağlık projelerini incelemek için destek almak istiyorum diyenlere yardımcı olmaktayız. Tez nasıl yazılır makalesini okuyabilirsiniz.

Hemşirelik tez proje hazırlama

Hemşirelik sağlık sektörünün yapı taşı, temel bölümlerinden biri olduğu için önemlidir, hemşire ihtiyacını karşılaması için liseler, meslek yüksek okulları, hemşirelik bölümleri, yüksek lisans, master programları açılmıştır. Hastanelerdeki hemşire açığı ve hemşire yöneticileri bu şekilde yetiştirilme yoluna gidilmiştir. Tıp Hemşirelik tez ödev proje örnekleri inceleyebilir, nasıl hazırlandığını öğrenebilirsiniz.  Tez yazdırma ücretleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tıp ve Hemşirelik ödev tez proje konusu ile alakalı hemşirelik ödev yapılır, proje yapılır, tez hazırlanır. Bilgi almak için arayın destek verelim.

Örnek tıp tezleri ve hemşirelik örnekleri

 

Destek verdiğimiz bölümler

 • Temel Tıp Bilimleri
 • Anatomi tez örnekleri
  Biyoistatistik
  Biyofizik
  Fizyoloji tez konusu
  Histoloji ve Embriyoloji
  Tıbbi Biyokimya
  Tıbbi Biyoloji proje örnekleri
  Tıbbi Mikrobiyoloji
  Tıp Eğitimi
  Tıp Tarihi ve Etik
 • Dahili Tıp Bilimleri
 • Acil Tıp
  örnek Adli Tıp
  Aile Hekimliği
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
  Deri ve Zührevi Hastalıklar
  Enfeksiyon Hastalıkları
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  Göğüs Hastalıkları
  Halk Sağlığı tez hazırlama
  İç Hastalıkları tez
  Kardiyoloji
  Nöroloji proje
  Nükleer Tıp
  Ruh sağlığı ve Hastalıkları
  Radyasyon Onkolojisi
  Radyoloji proje desteği
  Tıbbi Genetik
  Tıbbi Farmakoloji
 • Cerrahi Tıp Bilimleri
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  Beyin ve Sinir Cerrahisi
  Çocuk Cerrahisi tez
  Genel Cerrahi
  Göğüs Cerrahisi
  Göz Hastalıkları tez
  Kadın Hastalıkları ve Doğum
  Kalp ve Damar Cerrahisi
  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
  Ortopedi ve Travmatoloji
  Tıbbi Patoloji proje örnekleri
  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
  Üroloji
Bu yazıyı okuyun  Bursada tez yazanlar

Destek almak isteyen hemşirelik alt branşları;

 • Acil Tıp
 • Evde Bakım
 • Anestezi
 • Doğum
 • Onkoloji
 • Ortopedi
 • Zihni Sağlık
 • Ameliyat (Cerrahi Hemşire),
 • Seyahat

Tıp fakültesinde verilen dersler nelerdir

 • İngilizce
  İngilizce
  Tıp ve Sanat
  Mikroskopiye Giriş
  Bilim Tarihi
 • Latince
  Toplum ve Sağlık proje hazırlama
  Tıpta İnnovativ Teknolojiler
  Sağlık ve Hastalık Felsefesi
 • İç Hastalıkları
  Pediatri tez hazırlama
  Kadın Hastalıkları ve Doğum
  Genel Cerrahi
  Klinik Farmakoloji proje hazırlama
  Göğüs Hastalıkları
  Kardiyoloji
 • Radyoloji tez hazırlama
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  Adli Tıp
  Psikiyatri proje hazırlama
  Ortopedi ve Travmatoloji
  Göz Hastalıkları
  KBB
  Nöroloji
  Nöroşirürji
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  Dermatoloji
  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
  Üroloji proje hazırlama
  Enfeksiyon Hastalıkları
  Klinik Etik
  Seçmeli Staj (Göğüs Cerrahisi/Çocuk Psikiyatrisi)
 • İç Hastalıkları
  Pediatri tez hazırlama
  Kadın Hastalıkları ve Doğum
  Acil Tıp
  Halk Sağlığı
  Psikiyatri tez hazırlama
  Seçmeli Staj (Dahili ya da Cerrahi Bilimler)
  Genel Cerrahi

Öğrencilere destek verdiğimiz dersler:

 • Sağlık psikolojisi
 • Anatomi ödev
 • Fizyoloji proje
 • Uygarlık Tarihi
 • Hemşireliğe Giriş
 • Biyokimya proje
 • Psikoloji ödev
 • Fizyoloji tez
 • Mikrobiyoloji
 • Anatomi
 • Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Proje bitirme tezi
 • Sosyoloji ödev
 • Genel Patoloji proje
 • Sağlık Eğitimi tez
 • Farmakolojinin İlkeleri
 • Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
 • Proje
 • Beslenme İlkeleri tez
 • Türk Dili ve Edebiyatı ödev
 • Kritik Düşünme Stratejileri
 • İç Hastalıkları Hemşireliği proje
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Proje
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  tez
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Biyoistatistik ödev
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • İlk Yardım proje
 • Geriatri  tez
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Hemşirelikte Liderlik ve Yönetim
 • Bitirme Projesi
 • Liderlik Projesi
 • Sağlık Alanlarında Etik tez
 • Makale İnceleme
 • Klinik Çalışma ödev
 • Bitirme Projesi
 • Sağlığın Geliştirilmesi proje
 • Kritik Bakım Hemşireliği
 • Sağlık Politikaları tez
 • İş Sağlığı Hemşireliği
 • Adli Hemşirelik proje
 • Evde Bakım Hemşireliği
 • Sağlık Turizmi ve Hemşirelik
 • Cinsel Sağlık ödev
 • sayfaya ulaşanların yaptığı aramalar
  esasları tez konuları
  tez çalışmaları
  bitirme tezi konuları
  yüksek lisans tezleri
  araştırma konuları
  tezleri
  sağlıkla ilgili tez konuları
  halk sağlığı tez konuları
Bu yazıyı okuyun  Research paper nedir nasıl yazılır, örnekler

Bölümü olan üniversiteler:

 • Abant İzzet Baysal
 • Acıbadem
 • Adıyaman
 • Adnan Menderes
 • Afyon Kocatepe
 • Ağrı İbrahim Çeçen
 • Ahi Evran
 • Akdeniz
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Artvin Çoruh
 • Atatürk
 • Avrasya
 • Bahçeşehir
 • Balıkesir
 • Bandırma Onyedi Eylül
 • Başkent
 • Batman
 • Bezm-i Alem Vakıf
 • Bilecik Şeyh Edebali
 • Bingöl
 • Biruni
 • Bitlis Eren
 • Bozok
 • Bülent Ecevit
 • Celal Bayar
 • Cumhuriyet
 • Çanakkale Onsekiz Mart
 • Çankırı Karatekin
 • Çukurova
 • Dicle
 • Doğu Akdeniz
 • Dokuz Eylül
 • Dumlupınar
 • Düzce
 • Ege
 • Erciyes
 • Erzincan
 • Eskişehir Osmangazi
 • Fırat
 • Gazi
 • Gaziantep
 • Gaziosmanpaşa
 • Gediz
 • Giresun
 • Girne Amerikan
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Gümüşhane
 • Hacettepe
 • Haliç
 • Harran
 • Hasan Kalyoncu
 • Hitit
 • İnönü
 • İstanbul Arel
 • İstanbul Aydın
 • İstanbul Bilgi
 • İstanbul Gelişim
 • İstanbul Medipol
 • İstanbul Sabahattin Zaim
 • İstanbul
 • İzmir Ekonomi
 • İzmir Katip Çelebi
 • İzmir
 • Kafkas
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam
 • Karabük
 • Karadeniz Teknik
 • Karamanoğlu Mehmetbey
 • Kastamonu
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kilis 7 Aralık
 • Kocaeli
 • Koç
 • Kto Karatay
 • Lefke Avrupa
 • Maltepe
 • Mardin Artuklu
 • Marmara
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Melikşah
 • Mersin
 • Mevlana
 • Muğla Sıtkı Koçman
 • Mustafa Kemal
 • Muş Alparslan
 • Namık Kemal
 • Necmettin Erbakan
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli
 • Niğde
 • Okan
 • Ondokuz Mayıs
 • Ordu
 • Pamukkale
 • Recep Tayyip Erdoğan
 • Sakarya
 • Sanko
 • Selahattin Eyyubi
 • Selçuk
 • Siirt
 • Sinop
 • Süleyman Demirel
 • Şifa
 • Trakya
 • Tunceli
 • Turgut Özal
 • Ufuk
 • Uludağ
 • Uluslararası Kıbrıs
 • Uşak
 • Üsküdar
 • Yakın Doğu
 • Yeditepe
 • Yeni Yüzyıl
 • Yıldırım Beyazıt
 • Yüzüncü Yıl
 • Zirve

 

 • YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
 • SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
 • PERİTONİTLER VE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
 • MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI
 • HEMŞİRELİK HİZMETLERİ NÖBET TESLİM PROTOKOLÜ
 • HEMŞİRELERDE KLİNİK SORUMLULUK
 • HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ
 • ÖN ÇAPRAZ BAĞ AMELİYATLARINDA PERİOPERATİF HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
 • DAMAR YOLU SAĞLAMA
 • ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLUKLARI VE HEMŞİRE BAKIMI
 • AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN GÖREV TANIMLARI
 • İNTRAOSSEÖZ DAMAR YOLU GİRİŞİMİ
 • DİYABETLİ HASTANIN TABURCULUK EĞİTİMİ
 • DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • YATAĞA BAĞIMLI HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI
 • PERİTONİTLER VE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
 • KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU HEMŞİRELİK
 • KALİTE KONTROL
 • DİYABETLİ HASTANIN TABURCULUK EĞİTİMİ
 • DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • KAN BASINCININ ÖLÇÜLMESİ
 • HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ
 • KAN BASINCININ ÖLÇÜLMESİ
 • KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞ
 • Ameliyat Öncesi Bakım Uygulamaları
  Ameliyat Sırası Bakım Uygulamaları
  Ameliyat Sonrası Bakım Uygulamaları
  Günübirlik Cerrahi Uygulamaları
  Endoskopi Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım Uygulamaları
  Klinik Ortamda Beceri Gerektiren ve Sıklıkla UYgulanan Girişimler
  Örnek Bakım Planları
  Vaka Örneği (Total Kalça Protezi Uygulanan Hastanın Bakım Planı)
  Klinikte Sık Kullanılan Laboratuvar Testleri
  Klinik Uygulamada Kullanılan Değerlendirme Formları
  Kaynaklar
  HEMŞİRELİK VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ
  HEMŞİRELİĞİN DOĞASI
  SAĞLIK BAKIM SİSTEMİ
  HEMŞİRELİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
  HEMŞİRELİK MODEL VE KURAMLARI
  HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
  HEMŞİRELİK FELSEFESİ
  ETİK VE DEĞERLER
  HEMŞİRELİKTE YASAL SORUMLULUKLAR
  HEMŞİRELİK SÜRECİ – HEMŞİRELİK TANILAMASI
  HEMŞİRELİK TANISI
  PLANLAMA
  UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME
  KAYIT VE RAPOR ETME
  HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA BAKIM KAVRAMI
  BAKIMIN YÖNETİMİ
  HASTA EĞİTİMİ
  İLETİŞİM
  HASTA GÜVENLİĞİ
  DUYUSAL DEĞİŞİMLER
  HAREKET VE EGZERSİZ
  HASTA KABUL –NAKİL VE TABURCULUK SÜRECİ
  ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL
  HİJYEN UYGULAMALARI
  DOKU BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI VE YARA BAKIMI
  OKSİJEN TEDAVİSİ
  YAŞAMSAL BULGULAR
  AĞRI VE YÖNETİMİ
  SICAK VE SOĞUK UYGULAMALAR
  BENLİK KAVRAMI
  AMELİYAT ÖNCESİ, ESNASI VE SONRASI HEMŞİRELİK BAKIMI
  İLAÇ YÖNETİMi
  PARENTRERAL İLAÇ UYGULAMALARI
  İNTRAVENÖZ SIVI TEDAVİSİ
  KAN TRANSFÜZYONU UYGULAMASI
  İLAÇ HATALARI
  SIVI-ELEKTROLİT VE ASİT –BAZ DENGESİ
  BESLENME
  BOŞALTIM – BAĞIRSAK BOŞALTIMI
  ÜRİNER BOŞALTIM
  OSTOMİLİ BİREYİN BAKIMI
  ÖRNEK ALMA VE TOPLAMA
  CİNSELLİK
  UYKU
  STRES VE YÖNETİMİ
  HEMŞİRELİK BAKIMINDA SPİRİTUAL YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
  PALYATİF BAKIM
  KAYIP VE ÖLÜM SÜRECİ
 • fakültesi dersleri ile ilgili aramalar
  dersleri tez konuları
  fakültesinde tez yazmak
  dersleri nelerdir
  ders programı
  fakültesi 1. sınıf dersleri nelerdir
  fakültesi nasıl kazanılır
  dersleri notları
  dersleri zor mu
Bu yazıyı okuyun  Antalyada tez yazanlar

 

Tez hazırlama ile ilgili makaleyi okuyabilirsiniz tez hazırlama

Tıp Hemşirelik tez ödev proje hazırlama desteği veriyoruz
Share
WhatsApp'tan yazın