Tezsiz yüksek lisans projesi nasıl hazırlanır sorusu birçok öğrenci tarafından merak edilmektedir.Tezsiz yüksek lisans programında okuyan öğrencilerin projelerinde yardımcı olmak amacıyla aşağıda alt başlıklar halinde açıklamalar yapılacaktır. Tezsiz yüksek lisans projelerinin de tıpkı tezli yüksek lisans projelerinde olduğu gibi iyi bir literatür taraması içermesi ve üniversitenin yazım kılavuzuna uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu noktada önemli olan şey yazılan bilgilerin bir bütün halinde akademik bir dille yazılması ve yazım aşamasının bitiminde de her üniversitenin web sitesinde yer alan veya danışman hoca tarafından öğrenciye sunulan kılavuz kapsamında uyulması gereken kurallara göre son hale getirilmesidir.

Tezsiz Proje hazırlama desteği almak için arayın 05325266588

Tezsiz yüksek lisans projesi nasıl hazırlanır

Tezsiz Yüksek Lisans Projelerinin Amacı Nedir

Bu projelerin temel amacı öğrenciye en temel hali ile akademik çalışma hazırlamalarını teşvik ederek bilimsel araştırma teknikleri çerçevesinde öğrencinin bir çalışma hazırlamalarının sağlanmasıdır. Bu noktada öğrenciden beklenen araştırmalarını yaparken danışman hocaasından da destek alarak akademik bir dille proje sunmasıdır.  Öğrenci bu süreç boyunca öncelikle kendisine uygun bir konu bularak danışman hocasına sunacak, akabinde konu ile ilgili bilgi ve belgeleri toplayarak çalışması için hazırlık yapacaktır. Tezsiz yüksek lisans projeleri veya bitirme tezlerindeki diğer amaç ise öğrencinin bilimsel araştırma yapmasının sağlanmanarak ilerdeki akademik hayatına bir basamak olmasıdır.

Tezsiz Yüksek Lisans Hazırlama Süreci Nedir

Bilimsel araştırma teknikleri çerçevesinde hazırlanması gereken tezsiz yüksek lisans projeleri aşağıdaki adımlara uygun şekilde hazırlanmalıdır:Konu Seçimi Nasıl Yapılır

Konu seçimi nasıl yapılır

Proje konusunun seçimi ilk basamaktır.  Öğrenci okuduğu bölüm ve ilgi alanına uygun bir konu seçerek danışman hocasına sunabileceği gibi danışman hocası ile birlikte de bir konu seçebilmektedir. Proje konusu seçilirken öğrencinin ilgi duyduğu ve araştırmaya değer bulduğu bir konu öncelikli tercih olmalıdır. Danışman hocanın öğrenciye yardımcı olmadığı durumlar olabilir. Bu hallerde ise öğrenci konusunu ve mümkünse o ana kadar yaptığı araştırmaları danışma hocasına sunarak birlikte fikir birliğine vararak konuyu belirleyebilirler.Hipotez Nasıl Oluşturulur

Hipotez Nasıl Oluşturulur

Tezsiz yüksek lisans projesi nasıl hazırlanır sorusuna yanıt vermeye devam ediyoruz. Araştırmak istediğiniz konuya ilişkin olarak mutlaka bir hipoteziniz olmalıdır. Hipotezler bir çalışmanın iskeleti konumundadır. Hipotez kelime anlamı olarak araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış önermedir. Araştırmacının araştırma probleminin değişkenleri hakkında ve/veya değişkenler arasındaki ilişkilere ilişkin beklentilerini yansıtmaktadır. Bu konuya birkaç örnek aşağıdaki gibidir.

 • H1 :Markaların algılanan kalite düzeyi arasında anlamlı bir fark vardır.
 •  H2 : Kullandığı markanın kalitesini yüksek olarak niteleyen müşterilerin o markadan tatmin düzeyi de yüksektir.
 • H3 : Kullandığı markadan tatmin düzeyi yüksek olan müşterilerin o markaya bağlılık düzeyi de yüksektir.
 • H4 : X markasının algılanan kalitesi ile müşteri tatmini arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır

Proje Önerisi Nedir

Tezsiz yüksek lisans projesi nasıl hazırlanır yazımız devam ediyor. Proje önerisi, öneri formunu nasıl dolduracağınızla ilgili bir konudur. Proje önerinizi hazırlarken öncelikle karar verdiğiniz konuyu belirterek konuya ilişkin kaynaklarınızı, araştırma probleminiz ile hipotezlerinizi sunabileceğiniz şekilde hazırlanmalıdır.

Literatür Taraması

Proje konusu belirlendikten sonraki ikinci basamak ise konu ile ilgili araştırma yapılmasının sağlanmasıdır. Projenin en önemli adımlarından birisidir. Zira yeterli kaynak taraması yapılmadığı takdirde proje beklenilen düzeyde akademik bir çalışma olmayacak ve öğrenci bir çıkmaza girecektir.

Literatür taraması üniversitelerin online kütüphanelerinden, veri tabanlarından ve kütüphanelerden yapılabilir.

Tez Yazım Aşaması

Nihayet tüm aşamaları tamamlayan öğrencinin tez yazım aşamasında da bazı zorluklar olabilir. Bu zorlukların üstesinden gelinebilinmesi için öncelikle konunuzla ilgili bir taslak çalışması hazırlamalısınız. Başka bir deyişle konuya ilişkin daha evvel kaynak taraması yaptığınız kaynakları değerlendirerek konu başlıklarını belirlemelisiniz. Bu şekilde öğrencilerin daha az zorlanarak çalışmalarını daha rahat şekilde yazabildikleri görülmektedir. Tezsiz yüksek lisans projesi nasıl hazırlanır devam ediyoruz.

Tezsiz Projenin Teslimi Nasıl Yapılır

Projenin tamamlanması ile proje danışmana teslim edilir. Proje danışmanı öğrencinin sunduğu çalışmayı inceleyerek başarılı olup olmadığına karar verecektir.

Yukarda bahsi geçen açıklamalarımız genel kapsamı ile bir proje hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir. Gerçek hayatta bazı farklılıklar görülebilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazarken Sıklıkla Yapılan Hatalar Nelerdir

Uzun yıllardan beri öğrencilere yazım aşamasında destek verdiğimiz için nerede, hangi aşamada hata yapıldığını çok iyi bilmekteyiz. En önemli olanları sizinle paylaşmak isterim. Tezsiz yüksek lisans projesi nasıl hazırlanır yazısını okumak için devam edebilirsiniz.

Akademik Hırsızlık (İntihal) Yapılması

Akademik hırsızlık (intihal) öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı genel sorunlardan birisidir. Akademik hırsızlık farklı şekillerde tezahür edebilmektedir.

İntihalin Başlıca Türleri Nelerdir

1. Alıntı yapılan ifadeler ve fikirler için kaynak gösterilmeksizin çalışmada kullanmak

2. Başkasına ait bir fikrin tırnak içinde veya italik olarak belirtilmeden kaynak göstermeksizin kullanmak

Arkadaşlar, intihali bilinçli olarak yapabileceğiniz gibi akademik hırsızlık suçunun kapsam ve niteliğini bilmediğiniz için bilinçsiz olarak da yapabilirsiniz.Bu nedenle akademik bir çalışma hazırlamadan evvel intihal suçunun kapsam ve türlerinin iyi bilinmesi ve araştırılması gerekmektedir.

Başkasına ait bir çalışmada yer alan ifadelerin özetlenerek aynı anlam ve temaya denk gelecek şekilde ifade edilmesi akademik hırsızlık suçunun ülkemizde en yaygın olarak işlenen türüdür. Alıntılarınızda kaynak gösterdiniz ve başkasına ait bir fikri tırnak içinde belirterek yazdınız. Ancak bu ikisi intihalin yalnızca bir türü idi.

En sık rastlanılan türü bir akademik çalışmanın özünü aynı tutarak ifadelerin değiştirilmesi suretiyle tabiri caizse çalışmanın  klonlanmasıdır. Dolayısıyla şahsın başkasına ait fikirleri kendi fikriymiş gibi çalışmasında kullanması hali intihal suçu kapsamındadır. Başkasına ait bir fikri kullanırken kendi cümlelerinizle ifade edebilirsiniz, ancak mutlaka kaynak kullanmanız gerekmektedir. Fikrin, eserin kime ait olduğunun mutlaka belirlenmesi gerekmektedir.

Proje Takipsizliği

Projenin mutlaka sıkı takibi yapılmalıdır. Başka bir deyişle öğrenci projesini oluştururken konu seçiminden yazım aşamasına kadar hemen her aşamada ilgili davranmak zorundadır. Zaman zaman danışman hocalar zaman bulamamakta ve öğrenci ile ilgilenememektedir. Ancak öğrencinin bahanesi bu olmamalı, aksine projesi ile daha fazla ilgilenmelidir. Zira öğrencinin kaderini belirleyen projenin akademik kalitesidir.

İletişimsizlik

İletişim ile kastedilen danışman hoca ile öğrenci arasındaki iletişimdir. İletişim projenin başarıya ulaşmasındaki en temel faktördür. Başka bir deyişle tezsiz yüksek lisans çalışmalarınızda bütün adımlara uyarak kendinize göre mükemmel bir çalışma çıkartmış olsanız dahi çalışmanız danışman hocanın onayından geçemediği takdirde bir anlam ifade etmeyecektir. Bu nedenle konu seçimi aşamasında olduğu gibi diğer tüm aşamalarda da hocanızla iletişimi sıkı tutmalı v onun da görüşlerini almalısınız.

Programlı Çalışmama

Tezsiz yüksek lisans çalışmalarında program dahilinde çalışma çok önemli bir husustur. Şayet zamanında yetiştirmek istiyorsanız projenizi bu takdirde öncelikle bir plan yapmalısınız. Programsız bir öğrenci çalışmasına yeterince odaklanamayacaktır.

En çok proje yazılan tezsiz bölümler

Birçok öğrencinin tercih etmesi ile bazı bölümlere daha fazla rağbet olmaktadır. Bunları aşağıda sıralamak isterim.

 • İş sağlığı ve güvenliği
 • MBA
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Eğitim ve yönetim denetimi
 • Muhasebe ve denetim
 • İşletme tezsiz yüksek lisans projesi
 • İnovasyon
 • Beslenme ve diyetetik
 • Sağlık Yönetimi
 • Klinik Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Pazarlama
 • İnsan kaynakları
 • Siyaset bilimi
 • Finansal yönetim
 • tezsiz yüksek lisans proje önerisi
 • selçuk üniversitesi tezsiz yüksek lisans proje örnekleri
 • muhasebe ve denetim yüksek lisans proje konuları
 • iş sağlığı ve güvenliği bitirme projesi örnekleri
 • tezsiz yüksek lisans proje sunumu
 • isg tezsiz yüksek lisans proje örnekleri pdf
 • isg yüksek lisans bitirme projesi örnekleri
 • sağlık yönetimi bitirme projesi konuları
Tezsiz yüksek lisans projesi nasıl hazırlanır
Share
WhatsApp'tan yazın