Stratejik yönetim dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz.

Dersin İçeriği :Stratejik Yönetim, işletmeler ve çevre arasındaki ilişkilerin düzenlenmesiyle işletmelerin rekabetçi konumlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak, uzun dönemli bir yönetim yaklaşımıdır. Dersin başlıca konuları şunlardır:

Stratejik yönetim kavramı, gelişmesi, stratejik yönetim süreci (vizyon, misyon, değerler, amaçlar), stratejik analiz (iç ve dış çevre analizleri, SWOT analizi), rekabet, üretim, pazarlama, insan kaynakları, büyüme/küçülme stratejileri, işletmeler arası işbirlikleri ve birleşme stratejileri, kriz yönetimi, stratejilerde teknikler (arama konferansı, beyin fırtınası, delphi tekniği, dengeli karne, fayda-maliyet analizi vb.).

 • Stratejik Yönetime Giriş
 • Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar
 • Dış çevre analizi:Genel Çevre
 • Dış Çevre analizi:Sektör çevresi
 • İç çevre analizi: yetenek ve işlevler
 • Çevre faktörlerinin ölçülmesi
 • Temel stratejiler ve alt grup stratejiler
 • Üst Yönetim Stratejileri:Kurumsal stratejiler
 • Üst Yönetim Stratejileri:Kurumsal stratejiler;
 • Portföy Analizleri
 • İş Yönetim Stratejileri:Rekabet stratejileri
 • Bölümsel Stratejiler: İşlevsel stratejiler
 • Örnekolay Analizleri Sunumu
 • Örnekolay Analizleri Sunumu
 • Dersin Tanıtımı ve Ödev Konuları Dağıtımı
 • Stratejik Yönetimin Temel Kavramları – Stratejik Planlama
 • Stratejik Yönetimin Tanımı, Süreci, Kapsamıve Gelişimi
 • Stratejik Analiz – SWOT Analizi
 • Stratejik Tasarım – Temel Rekabet Stratejileri
 • Stratejileri Uygulama- Stratejik Uyum ve Örgütsel Tasarım
 • Stratejileri Uygulama- Stratejik Uyum ve Örgütsel Tasarım
 • Ara Sınav
 • Stratejik Sonuçların Değerlendirilmesi ve
 • Kontrol
 • Diğer Stratejik Yönetim Konuları Kriz
 • Döneminde Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Küçük
 • İşletmelerde Stratejik Yönetim
 • Örnek Olaylar
 • Örnek Olaylar
 • Ödev Sunumu
 • Final Sınavı
 • Stratejik yönetim hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar
 • Lisans
  Yüksek Lisans
  Tezli Tezsiz yüksek lisans
  Master
  MBA
  Doktora
 • Ödev Yapılır
  Proje Hazırlanır
  Tez yazılır
  Makale yazılır
  Sunum hazırlanır
  Essay makale hazırlanır
  Assignment
  Homework
  Take home exam
 • stratejik yönetim proje konuları
 • stratejik yönetim tez örnekleri
 • yönetim ve organizasyon tez örnekleri
Stratejik yönetim tez proje yazılır
Share
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?