Spor Hukuku dersi ödev proje tez merkezi olarak hizmet almak isteyen hukuk öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Sunum hazırlama, makale yazma, tez konuları nda yardımcı olunur.

 

 • Haftalık işlenen dersler
 • Spor Hukukuna Giriş.
 • Spor Kavramı ve Spor Hukukunun Temel Kavramları.
 • Spor Hukukuna Yön Veren Uluslararası Kuruluşlar.
 • Spor Tahkim Mahkemesinin Yapısı.
 • Lex Sportiva Kavramı ve Spor Tahkim Mahkemesinin Bu Kavramın Gelişimine Olan
  Katkısı.
 • Spor Tahkim Mahkemesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Biri Olan
  Arabuluculuk Kavramı.
 • Ara sınav
 • Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı.
 • Bosman Kararı Öncesinde Serbest Dolaşım Hakkının Spor Alanındaki Yeri.
 • Bosman Kararı ve Sonuçları.
 • Bosman Kararının Sonuçlarının AB Üyesi Olmayan Ülkelere Etkisi.
 • Profesyonel Sporcu Sözleşmeleri.
 • Spor Sponsorluğu.
 • Dopingle Mücadele ve Dersin Genel Değerlendirmesi.
 • Dönemin gözden geçirilmesi
Spor Hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın