Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi tez hazırlama ile ilgili lisans ve yüksek lisans öğrencilerine destek vermekteyiz. Ücretli tez yazdırmak isteyen öğrencilere kısa süre içinde tez konusu, literatür tarama, tez yazımı ve intihalden kurtarma desteği veriyoruz.

Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi tez hazırlama

Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi ödev tez proje konusu ile ilgili akademik danışmanlık almak isteyen lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master eğitimi alan öğrencilere siyaset bilimi kamu yönetimi ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma konularında destek vermekteyiz.

Tez merkezi olarak tez konusunda destek almak isteyenlere hizmet verilir. Tez konuları, tez örnekleri için sayfalarımızı dolaşmanız yeterlidir.

Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi tez konuları

Tez konusu almak isteyen öğrencilere ücretsiz konu desteği veriyoruz. Yardım almak için bizi arayabilirsiniz.

Destek verdiğimiz konular:

• anayasa hukuku
• atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
• bağımsız idari otoriteler ödev yaptırmak
• bilgi iletişim teknolojileri ve e-devlet
• borçlar hukuku
• bölgesel kalkınma ve yerel yönetimler
• ceza hukuku ve ceza usul hukuku
• comparative local governments
• crisis management
• çağdaş siyasal akımlar
• çalışma ekonomisi ve sosyal güvenlik
• çevre sorunları ve hukuku
• demokrasi teorileri
• devlet düzenleri
• devlet muhasebesi
• devlet, iktidar, otorite
• effectıve polıcy makıng essay assignment
• etkili karar verme
• halkla ilişkiler
• hukukun temel kavramları
• human rights
• instıtuıonal capacıty development
• idare hukuku
• idari yargı
• iktisada giriş
• iletişim bilimi ödev
• insan hakları
• insan kaynakları yönetimi
• kamu hizmetinde yeni yaklaşımlar
• kamu maliyesi ve bütçe
• kamu personel yönetimi proje
• kamu yönetiminde denetim
• kamu yönetiminde etik ve güven
• kamu yönetiminde postmodern yaklaşımlar (seçmeli)
• kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar
• kamuda liderlik ve vizyon
• kamuda sektörel krizler ve e-devlet
• kamuda stratejik yönetim
• kamuoyu ve medya
• karşılaştırmalı kamu yönetimi
• kent sosyolojisi
• kentleşme ve konut politikası
• kriz yönetimi
• kurumsal kapasite geliştirme
• küreselleşme ve çevre sorunları
• küreselleşme ve kamu yönetimi
• küreselleşme ve ulus devlet
• lisans bitirme projesi
• makro iktisat
• maliye politikası
• maliyet muhasebesi
• medeni hukuk
• medeniyet tarihi
• medya ve terör tezi
• mikro iktisat
• muhasebe
• ngos and democracy
• ortadoğu’da değişim ve türkiye
• osmanlı türk modernleşmesi
• para teorisi ve politikası
• proje döngüsü yönetimi
• project cycle management
• publıc opınıon and medıa
• siyasal katılma ve yerel demokrası
• siyasal sistemler ve siyasi partiler
• siyasal ve toplumsal değişim
• siyaset bilimi
• siyaset sosyolojisi
• siyasi düşünceler tarihi
• siyasi düşünceler tarihi
• siyasi tarih
• sosyal bilimlerde veri analizi
• sosyal politika
• stratejik yönetim
• toplum bilimi
• türk anayasa hukuku
• türk anayasal düzeni
• türk dili
• türk kamu yönetimi
• türk siyasi hayatı
• türk yönetim tarihi
• türkiye ekonomisi
• türkiye’de çağdaş düşünce
• türkiye’de devlet algısı ödevi
• türkiyenin anayasal düzeni
• türkiyenin anayasal düzeni
• türkiyenin toplum yapısı
• uluslararası iktisat
• vergi hukuku ve türk vergi sistemi
• yabancı dil ingilizce ödev proje tez
• yazışma teknikleri ve protokol kuralları
• yerel siyaset ve yerel demokrasi
• yerel yönetimler
• yerel yönetimler ve maliyesi
• yönetim bilimleri
• yönetim psikolojisi
• yönetimde ve siyasette ağ-bağ analizi
• yönetişim ve kamu yönetimi
• yurttaş odaklı yerel yönetim

Bu yazıyı okuyun  istatistik ödev tez proje konusu

Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Dersleri

 • avrupa birliği ve türkiye ilişkileri
 • bilim felsefesinden seçme başlıklar
 • çevre politikaları ve çevre hareketleri
 • çok kültürlülük ve yurttaşlık
 • devlet ve bürokrasi
 • hukuk ve siyaset felsefesinde yorumlar
 • kamu personel yönetimi
 • karşılaştırmalı siyasal sistemler
 • kent sosyolojisi
 • kentleşme politikaları
 • kimlik ve milliyetçilik
 • modern türkiye’de devlet ve toplum ilişkileri
 • osmanlı sosyal ve siyasal düşüncesi
 • sivil toplum okumaları
 • siyasal düşünceler tarihinde seçme başlıklar
 • siyasal partiler ve seçim sistemleri
 • siyaset bilimi için araştırma yöntemleri
 • siyaset bilimi için kantitatif araştırma yöntemleri
 • siyaset sosyolojisinde tartışmalar
 • siyaset teorisinde güncel tartışmalar
 • siyasi coğrafya
 • sosyal hareketler
 • toplumsal cinsiyet ve siyaset
 • türk anayasa hukuku
 • türk idare hukuku
 • türk idare tarihi
 • türk siyasal düşüncesi
 • türk siyaset tarihi: seçme başlıklar
 • türkiye siyaseti
 • yerel siyaset
 • yüksek lisans projesi
Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi tez hazırlama
Tagged on:                                                                                                                                                     
Share
WhatsApp'tan yazın