Seyahat işletmeciliği hakkında lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine

 • ödev
 • tez
 • proje
 • makale
 • assignment
 • essay
 • paper

yapılır. Seyahat işletmeciliği bölümü son yılların en popüler bölümlerinden biri oldu ve birçok devlet üniversitesi, özel vakıf üniversitesi programlarına ekledi.

Üniversite öğrencileri arasında kısa sürede tutulan bölümlerden biri olan Seyahat işletmeciliği ile ilgili ödev proje tez yazım aşamalarında öğrencilere destek vermekteyiz. Taşıma sektörünün büyümesi ile gelişen sektörün yetişmiş elaman ihtiyacını karşılamak için açılan bölümlerde okuyan seyahat işletmeciliği bölümünde öğrenim gören öğrencilere hemen yardımcı olmaktayız.

Bölümde verilen dersler

Hangi dersler veriliyor, aynı zamanda bu tüm derslerden öğrencilere akademik destek vermekteyiz.

 • Ders Adı
  Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
  Genel Turizm
  İktisada Giriş I
  Genel Muhasebe
  İşletme Matematiği
 • 1. Yıl – 2. Dönem
  Ders Adı
  Seyahat İşletmelerinde Mesleki Paket Prg.Kullanımı
  Seyahat İşletmeleri Muhasebe Uygulamaları
  Avrupa Birliği ve Turizm
  Denizyolu İşletmeciliği
  Turizm ve Çevre
  Turizm Politikası ve Planlaması
  İktisada Giriş II
 • 2. Yıl – 1. Dönem
  Ders Adı
  Sanat Tarihi
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  Türkiye Turizm Coğrafyası
  Seyahat İşletmeleri Yönetimi I
  Genel Pazarlama
  Etkinlik Yönetimi
  Biletleme Teknikleri I
  Seyahat İşletmelerinde Catering
 • 2. Yıl – 2. Dönem
  Ders Adı
  Arkeoloji ve Anadolu Uygarlıkları
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  Sağlık ve İlkyardım
  Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri
  Seyahat İşletmeleri Yönetimi II
  Turizm Pazarlaması
  Meslek Stajı (20 iş günü)
  Seyahat İşletmelerinde Fiyatlandırma
  Havayolu İşletmeciliği
  Biletleme Teknikleri II
 • 3. Yıl – 1. Dönem
  Ders Adı
  Hukukun Temel İlkeleri
  Turizm Sektöründe Girişimcilik
  Turizm İşl.Finansal Yönetim
  Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
  Tur Organizasyonu ve Yönetimi
  Turizm Ekonomisi
  Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler
  Türk Tarihi
 • 3. Yıl – 2. Dönem
  Ders Adı
  Mitoloji
  Turizmde Araştırma Yöntemleri
  Turizmde KOBİ’ler
  Turizmde Tüketici Davranışları
  Meslek Stajı
  Turizm Mevzuatı
  Havaalanı İşletmeciliği
  Türk Edebiyatı
 • 4. Yıl – 1. Dönem
  Ders Adı
  Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim
  Turizm İşletmelerinde Yatırım Projeleri Analizi
  Konaklama İşl. Yönetim
  Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri
  Turizmde E-Ticaret
  Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi
  Dünya Turizm Coğrafyası
  Turizm Sosyolojisi
  Kültürel Miras Yönetimi
  Turizmde Metin Yazarlığı
  Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi
  Dinler Tarihi
  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
  Ticaret Hukuku
 • 4. Yıl – 2. Dönem
  Ders Adı
  Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi
  Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
  Turizm İşl.Rekr.ve Animasyon
  Uluslararası Seyahat İşletmeciliği
  Turist Rehberliği
  Turizm İşletmelerinde Etik
  Araç Kiralama Hizmetleri
  Turizmde Güncel Sorunlar
  Turizmde Enformasyon
  Türkiye Ekonomisi
 •  
 • Seyahat İşletmeciliği dersinde işlenen haftalık konular
 • Seyahat Acentelerinde, İşletme Kuruluş Yeri Seçimi ve Önemi
 •  Turizm Endüstrisinde Dağıtım Sistemi ve Dağıtım Kanalları
 •  Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
 •  Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
 •  Ara Sınav
 •  Seyahat Acenteleri Faaliyetleri
 •  Seyahat İşletmelerinde Satış ve Pazarlama
 •  Seyahat İşletmelerinde Operasyon, Rezervasyon ve Biletleme
 •  Tur Operatörlüğü
 •  Seyahat Acenteciliği
 •  Türkiye’de Seyahat Acenteciliği İşletmelerinin Örgütlenmesi
 •  Türkiye’de Seyahat Acenteciliği İşletmelerinin Örgütlenmesi
Bu yazıyı okuyun  International Marketing

Seyahat işletmeciliği Tez konuları neler olabilir

Tez konusu seçimi yapmak isteyen öğrenciler için fikir vermesi açısından tez konularını aşağıda veriyoruz. Bu maddelerden esinlenerek kendiniz yeni öneriler yapabilirsiniz.

 • Turizm
 • Turist
 • Seyahat
 • İnsanların Seyahat Amaçları
 • Turizmin Sınıflandırılması
 • Turizm Tipleri
 • Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye’de Tarihi Gelişimi
 • Seyahat Hizmetlerinin Gelişimi
 • Ulaştırma Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
 • Karayoluyla Ulaşım
 • Denizyoluyla Ulaşım
 • Demiryoluyla Ulaşım
 • Havayoluyla Ulaşım
 • Teknolojik Gelişmelerin Seyahat Endüstrisine Etkileri
 • Refah Düzeyinin Artması
 • Türkiye’de Seyahat ve Turizmin Tarihi
 • Türkiye’de Seyahat Acenteciliğinin Tarihçesi
 • Değerlendirme Soruları
 • vi Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
 • Seyahat Dağıtım Sistemleri
 • Turizm ve Seyahat Endüstrisinde Hizmet Pazarlamasının Özellikleri
 • Turizm Ürünü Dağıtıcılığının Tarihçesi
 • Turizm Ürünü Dağıtıcılığı
 • Seyahat Acentaları
 • Tur Toptancıları
 • Tur Operatörleri
 • Otel Temsilcilikleri
 • Havayolu Şirketleri
 • Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri
 • Kiralık Otomobil Şirketleri
 • Otomobil Kulüpleri ve Kurumları
 • Internet
 • Özel Dağıtım Kanalları
 • Seyahat Dağıtım Sistemlerinin Çeşitleri
 • Doğrudan Dağıtım Sistemi
 • Dolaylı Dağıtım Sistemi
 • Değerlendirme Soruları
 • Seyahat Acentaları
 • Dünya Turizm Teşkilatı (WTO)’ya Göre Seyahat Acentasının Tanımı
 • Seyahat Acentalarının Görevleri
 • Seyahat Acentalarının Ülke Ekonomisindeki Rolleri
  Bireyler Seyahat Acentasının Sunduğu Hizmeti Neden Satın Alırlar?
 • Konfor ve Rahatlık Sağlaması
 • Tur Maliyetini Düşürmesi
 • Yapılan Reklam ve Tanıtımların Etkileri
 • İçindekiler vii
 • Kurumsal Güven Sağlaması
 • Ne ile Karşılaşılacağının Bilinmemesi
 • Sadece görülmesi Gereken Yerlere Tur düzenlenmesi
 • Bilgi ve Deneyim Kazandırması
 • Grup Üyeleri Arasında Kolay İletişim Sağlaması
 • Seyahat Acentalarının Son Kullanıcılar Üzerindeki Etkileri
 • Bilgilendirme
 • Farklı Seçenekler Sunma
 • Seyahat Acentası Organizasyonu
 • Seyahat Acentasının Bölümleri
 • Satın Alma Bölümü
 • Satış Bölümü
 • Pazarlama Bölümü
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümü
 • Finans ve Muhasebe Bölümü
 • Operasyon Bölümü
 • Gezi Sorumlusu
 • Operasyon Sorumlusu
 • Tur Yöneticisi
 • Tur Rehberi
 • Transfer Elemanı
 • Değerlendirme Soruları
 • Dördüncü Bölüm
 • Seyahat Acentaları ile İlgili Yasal Düzenlemeler
 • Türkiye’de Seyahat Acentalarının Yasal Sorumlulukları
 • Seyahat Acentalarının Yapı ve Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması
 • Yasal Sınıflandırma
 • A Grubu Seyahat Acentaları
 • B Gurubu Seyahat Acentaları
 • viii Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
 • C Grubu Seyahat Acentaları
 • Seyahat Acentalarının Kuruluş İşlemleri
 • Seyahat Acentalarının Başvuru ve Kuruluş İşlemleri
 • Yeni Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri
 • Başvurunun İşlemden Kaldırılması
 • Üye Kayıt Ücreti
 • Acenta Unvanına İlişkin Taahhütname
 • Yeni Belge İşlemleri İçin Acentanın Sırasıyla Tamamlaması Gereken
 • Evraklar
 • Seyahat Acentalarının Uymaları Gereken Kanuni Zorunluluklar
 • Seyahat Acentacılığı ile ilgili Sözleşmeler
 • Seyahat Acentası ve Konaklama İşletmesi Sözleşmelerinde Kontenjan
 • Anlaşmalarının Özellikleri
 • Sözleşmelerde Bulunması Gereken Temel Noktalar
 • Acenta – Tur Operatörü/Toptancısı Sözleşmeleri
 • Tur Operatörünün/Tur Toptancısının Ülkesindeki Yasal Mevzuat
 • Tur Operatörünün/Tur Toptancısının Finansal Yapısı
 • Acenta – Ulaştırma İşletmesi Sözleşmeleri
 • Seyahat Acentası – Nihai Tüketici Sözleşmeleri
 • Değerlendirme Soruları
 • Seyahat Acentaları ile İlgili Organizasyonlar
 • TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği)
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin kuruluş amaçları
 • TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği)
 • TUREB Turist Rehberleri Birliği
 • Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
 • Turizm Geliştirme Vakfı TUGEV
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHGM
 • İçindekiler
 • Uluslararası Seyahat ve Turizm Organizasyonları
 • IATA (Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği)
 • UFTAA (Dünya Seyahat Acenteleri Federasyonu)
 • ASTA (Amerikan Seyahat Acenteleri Birliği)
 • IHA (Uluslararası Otelciler Birliği)
 • WTO (Dünya Turizm Örgütü)
 • IHRA Uluslararası Otel ve Restoranlar Birliği
 • IFTO Uluslararası Tur Operatörleri Federasyonu
 • ECTAA, Ulusal Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği
 • EFCO&HPA Avrupa Kamping Yeri İşletmeleri Federasyonu
 • ETOA Avrupa Tur Operatörleri Birliği
 • HOTREC Avrupa Otel, Restoran ve Kafe’ler Birliği
 • IRU Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği
 • Diğer Uluslararası Organizasyonlar
 • Avrupa Birliği’nin Turizm ve Seyahat Sektörü ile ilgili Olarak Yapmış
 • Olduğu Düzenlemelerden Bazıları
 • Değerlendirme Soruları
 • Seyahat Acentalacılığı İşlemleri
 • Bilgilendirme İşlemlerini Yürütme Turizm Danışma Elemanı’nın Yaptığı Görev ve İşlemler
 • Turizm Danışma Elemanı’nda Bulunması gerekli Genel Bilgi ve Beceriler
 • Turizm Danışma Elemanı’nda Bulunması Gerekli Genel Tutum ve
 • Davranışlar
 • Seyahat Acentelerinde Rezervasyon İşlemleri
 • Rezervasyon İşlemleri Yapılırken Karşılaşılabilecek Olası Durumlar ve Çözüm Önerileri
 • Transfer Elemanlarının Yaptıkları Görev ve İşlemler
 • Merkezi Rezervasyon Sistemleri
 • Havayolu Taşımacılığında Bilet İşlemleri
 • x Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
 • Uçak Bileti Çeşitleri
 • Uçak Biletlerinde Özel İşlemler
 • Acenta Dışından Bilet Satın Alma (PTA – Prepaid Ticket Advice)
 • Özel Yolcu Programları (Frequent Flier)
 • Otomatik Biletleme Biniş Kartı
 • ATB Sistemi Nasıl Çalışır?
 • Manyetik Alan
 • Elektronik Bilet
 • Bagaj ve Bagaj Etiketleri
 • Otomatik Biniş Kartları (Boarding Card)
 • Bilet Satışlarında ve Rezervasyonlarda Kullanılan Teknik Terimler ve
 • Kısaltmalar
 • Uluslararası Sivil Havacılık Kurumları ve Terimler
 • Uçak Yolculuklarında Rezervasyon ve Check-in İşlemleri
 • Bagaj & Bagaj Etiketleri
 • Bagaj Kaplama Hizmeti
 • Kayıp Bilet
 • Kayıp Eşya Prosedürleri
 • Uluslararası Hava Alanları ve Kodları
 • Başlıca Uluslararası Havayolu Firmaları
 • Değerlendirme Soruları
 • Seyahat Acentacılığı ile İlgili Diğer Görevler
 • Yolcuların Gümrük İşlemleri
 • Yolcuların Vize İşlemleri
 • Yolcuların Pasaport İşlemleri
 • Kiralık Otomobil Hizmetleri (Rent -a- Car)
 • Havayolu Ulaşımında Yolcuları Bilgilendirme İşlemleri
 • Kongre, Toplantı ve Fuar Organizasyonları
 • Kongre ve Seminer Organizasyonu Hizmeti Veren Bir Seyahat
 • İçindekiler xi
 • Acentesinin Hizmetleri
 • Kongre ve Fuar Elemanlarının Meslek Tanımı
 • Kongre ve Fuar Elemanlarında Bulunması Gereken Genel Bilgi ve Beceriler
 • Kongre ve Fuar Elemanlarında Bulunması Gereken genel Tutum ve Davranışlar
 • Kongre ve Ziyaretçi Büroları
 • Genel Olarak Dünya Kongre Pazarı
 • Bölge-Şehirden Kongre Varış Noktası Olabilmeleri İçin Gerekli Unsurlar
 • Değerlendirme Soruları
 • Tur Operatörlüğü
 • Tur Operatörlüğünde Sınıflama
 • Tur Operatörlüğü Görevini Üstlenen Kişilerin Yaptığı Görev ve İşlemler
 • Turizm Ürününü Oluşturmak
 • Turizm Ürünü Satış İşlemleri Yapmak
 • Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek
 • Tur Operatöründe Bulunması Gereken Bilgi ve Beceriler
 • Tur Operatöründe Bulunması Gereken Tutum ve Davranışlar
 • Paket Turlar
 • Paket Tur Çeşitleri
 • Öğrenme/Kültür Turu
 • Spor ve Rekreasyon Turları
 • Özel Gereksinim Turları
 • Tur Operatörlüğünde Ürün Geliştirme Süreci
 • Turizm Ürününü Fiyatlandırmak
 • Maliyet Hesaplama Şekilleri
 • Turizm Ürünü Satış İşlemleri Yapmak
 • Profesyonel Turist Rehberi
Seyahat işletmeciliği
Share
WhatsApp'tan yazın