Principles of Economics proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Principles of Economics dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. Principles of Economics destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

 • Derste işlenen konular
 • Theoretical Course Content Application
 • Introduction
 • Demand, Supply ödev hazırlama
 • Market Equlibrium, Changes in Equilibrium,
 • Consumption Theory and Utility Maximizing Rule
 • Production Theory and the Behaviour of Profit Maximizing Firms
 • Implementations Practice
 • Implementations Practice
 • Midterm Exam
 • Measuring National Output and National Income
 • Inflation proje hazırlama
 • Unemployment
 • Implementations Practice
 • Monetary Policy, Foreign Trade Theory
 • Implementations Practice
 • Informal Economy and Privatization, The
 • Government and Fiscal Policy
 • Implementations Practice tez hazırlama
 • Economic and Finacial Crises
 • Discussion on general economics Discussion
 • Final Exam
 • Giriş
 • İktisadın Kapsamı ve Metodolojisi
 • İktisadi Sorun: Kıtlık ve Seçim
 • Talep, Arz ve Piyasa Dengesi ödev örnekleri
 • Talep ve Arz Uygulamaları, Esneklik
 • Arasınav
 • Hanhalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi
 • Üretim Süreci
 • Maliyet Fonksiyonları ve Üretim Kararları
 • Eksik Rekabet
 • Arasınav
 • Makroekonomiye Giriş
 • Milli Gelir Muhasebesi proje örnekleri
 • Büyüme, Üretkenlik, İstihdam ve Enflasyon
 • Toplam Harcama ve Gelir
 • Makroekonomi Politikaları tez örnekleri
Bu yazıyı okuyun  Teknik çizim dersi ödev proje

 

Principles of Economics
Share
WhatsApp'tan yazın