Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

Pazarlamanın temelleri

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Pazarlamanın temelleri dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz. Akademik hizmetleri veren ekibimiz konusuna hakim deneyimli birçok proje ödev tez çalışmasında yer almış lisansüstü ve doktora eğitimi alan akademisyen gruptan oluşmaktadır.

 

 • Pazarlama: Müşteri değeri yaratma Pazarlama stratejisi ve müşteri ilişkileri oluşturma
 • Pazarlama çevresinin analizi Müşteriyi anlamak için pazarlama bilgisi edinme
 • Tüketici pazarı ve tüketici davranışı
 • Örgütsel pazarlama Tüketici odaklı pazarlama stratejisi: Hedef müşterilere değer oluşturmak
 • Ürün, hizmet ve marka: Müşteriye değer yaratmak Yeni ürün geliştirme ve ürün yaşam eğrisi
 • Fiyatlandırma stratejisi- Müşteriyi anlama ve değer yaratmak Ek fiyatlandırma kararları
 • Ara sınav
 • Pazarlama kanalları: Müşteriye değer ulaştırmak
 • Perakendecilik ve toptancılık
 • Müşteriye değer iletmek Reklam ve halkla ilişkiler
 • Kişisel satış ve satış tutundurma Doğrudan ve internet pazarlaması
 • Rekabet avantajı yaratmak
 • Küresel pazarlar
 • Sürdürülebilir pazarlama: Sosyal sorumluluk ve etik
 • Grupların pazarlama planı sunumları
 • Pazarlama ve gelişimi.
 • Pazarlamanın kapsamı ve çevresi.
 • Pazarlamanın 7P’si.
 • Pazarlama, pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi kavramlarının açılımları.
 • NAIDAS modeli ve iletişimin basamakları.
 • Pazarlama – iktisat ilişkisi ve pazarlamanın faydalandığı diğer alanlar.
 • Ara sınav
 • Pazar araştırmaları.
 • Ürün, marka ve ambalaj.
 • Fiyat.
 • Dağıtım.
 • Tutundurma karması yönetimi.
 • Personel, fiziksel imkanlar ve işlemler yönetimi.
 • Çağdaş pazarlama uygulamaları.
 • Değerlendirme
 • Konular
 • Pazarlama ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi
 • Hizmet pazarlaması ve sağlık hizmetlerinde pazarlamanın rolü
 • Tüketici davranışları
 • Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması
 • Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi
 • Büyüme stratejileri
 • Stratejik Pazarlama Planlaması
 • Sağlık hizmetleri pazarlamasında pazarlama karması elemanları
 • Sağlık hizmetleri pazarlamasında fiyatlama, dağıtım, tutundurma
 • Sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar: İlişki pazarlaması ve müşteri ilişkileri yönetimi
 • Sağlık hizmetlerinde tüketici davranışları
 • Pazarlama etiği – Markalaşma ve Marka Yönetimi
 • Pazarlamanın temelleri hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar
 • Lisans
  Yüksek Lisans
  Tezli Tezsiz yüksek lisans
  Master
  Doktora
 • Ödev Yapılır
  Proje Hazırlanır
  Tez yazılır
  Sunum hazırlanır
  Essay makale hazırlanır
  Assignment
  Homework
  Take home exam
Bu yazıyı okuyun  Uluslararası İşletme

 

11 Kasım 2015
523 kez görüntülendi
Share
WhatsApp'tan yazın